پایان نامه : بررسی فرایند تبدیل داخلی با بهره گرفتن از مدل شبه کوارک INVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک هسته‌ای

عنوان : بررسی فرایند تبدیل داخلی با بهره گرفتن از مدل شبه کوارکINVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه‌ی دكتری :اثرناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آكوستیک در دریای عمان (محدودۀ تنگه هرمز)

دانلود متن کامل رساله دكتری رشته‌ فیزیک دریا

عنوان:اثرناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آكوستیک در دریای عمان (محدودۀ تنگه هرمز)

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه محاسبه گشتاور مغناطیسی اتم دوترون با بهره گرفتن از مدل کوارکی ساده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : ذرات بنیادی

عنوان : محاسبه گشتاور مغناطیسی اتم دوترون با بهره گرفتن از مدل کوارکی ساده

(بیشتر…)

پایان نامه شبیه سازی دینامیک مولکولی چسبندگی مواد آلی به نانو ساختارها در سلولهای خورشیدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

عنوان : شبیه سازی دینامیک مولکولی  چسبندگی مواد آلی به نانو ساختارها در سلولهای خورشیدی

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه مقایسه خواص اپتیکی نقاط کوانتومی کروی درمدل‌های مختلف پتانسیل محدودکننده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : حالت جامد

عنوان : مقایسه خواص اپتیکی نقاط کوانتومی کروی درمدل‌های مختلف پتانسیل محدودکننده

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک 

گرایش : ماده چگال

عنوان :  محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

(بیشتر…)