دانلود پایان نامه ها در مورد توقیف عملیات اجرایی – تنظیم و اجراییه سند

در جریان اجرای اسناد رسمی ممکن است شخص یا اشخاصی بتوانند جریان اجرا را متوقف نمایند. این امر که روند اجرا را متوقف می نماید تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح و بررسی می شود. بند اول : تعاریف توقیف عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است که از مفهوم عرفی ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره تنظیم سند انتقال اجرایی – تنظیم و اجرائیه سند

فصل چهارم : آثار اجرا در نتیجه اجرای اسناد و پی گیری مراحل اجرا، تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه موضوع تعهد و تحویل آن به متعهد له صورت می گیرد. البته طبیعی است که رسیدن به این آثار مطلوب هزینه هایی را برای متعهد له به دنبال دارد که ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه‌ای

در این قسمت نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند وثیقه ای فوت می کند در ۲ حالت تشریح می گردد؛ ۱- فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن) در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ها با موضوع اعراض ‌از ‌رهن – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

با توجه به ماده ۷۸۷ ق.م. عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است[۲] و بر اساس همین اختیار برای مرتهن است که او می تواند تا زمانی که دین بر ذمه راهن باقی است از رهن اعراض نماید. این موضوع در تبصره ۶ ماده ۳۴ ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره نحوه­ و رویه ­اجرای ­اسناد – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

فصل­سوم: نحوه­ و رویه ­اجرای ­اسناد مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد. در این فصل تلاش شده نحوه اجرای اسناد را از شروع عملیات اجرایی تاانتهای عملیات اجرایی، با مداقه در مواد و مقررات قانونی مرتبط مورد بررسی قرار دهیم. مبحث نخست: عملیات ادامه مطلب…

پایان نامه ها درباره اسناد منجز و معلق – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

گفتار اول : اسناد منجز و معلق موضوعاتی که در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق ماده ۵۰ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر  ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث – لازم‌الاجرا بودن

طبق مواد ۷۱ و ۷۲ ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیر منقول ثبت شده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده ۱۲۹۰ ق.م. ادامه مطلب…

پایان نامه در مورد نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است . با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از ادامه مطلب…

پایان نامه ها در مورد حقوق بشر جدای از حقوق شهروندی

۴ – حقوق بشر جدای از حقوق شهروندی حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی اشاره دارد که زیر مجموعه حقوق بشر نبوده این دو مفهوم دو حوزه موضوعی مجزا را شامل می شوند . عده ای بر آنند که نهاد دارنده حقوق بشر ، جهانند و نهاد دارنده حقوق شهروندی شهروند ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع آزادی مشروط – جرم تخریب

گفتار دوّم: آزادی مشروط آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدّتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق ادامه مطلب…