دانلود پایان نامه

ش منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 87 – 88 موردبررسی قرارگرفته است.

باتوجه به ماهیت واهداف تحقیق این تحقیق از نوع شبه تجربی(آزمایشی)بوده است.به این صورت که دو گروه آزمودنی انتخاب شدند.گروهی که تکالیف تمرینی به آن هاارائه شده،به عنوان گروه آزمایش؛وگروه دیگر که تکالیف تمرینی به آن ها ارائه نشده است،عنوان گروه کنترل بوده اند.در این پژوهش از طرح پیش آزمون – پس آزمون استفاده شده است.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی آموزش و پرورش منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 87 – 88 است ،که با مراجعه به آموزش و پرورش منطقه دشمن زیاری کلیه دانش آموزان این پایه که در حال تحصیل بوده اند،131نفر می باشد . بادرنظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری،تعدادافراد نمونه 30 نفر انتخاب شده اند ، که از این تعداد 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل را شامل شده است.محقق اطلاعات رااز چند طرق مختلف از جمله : مراجعه کتابخانه ای،پرسشنامه عملکرد تحصیلی EPT جمع آوری کرده و سپس به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته است .و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس نتایج آزمون،فرضیه هارا نتیجه گیری کرده و پاسخ مسأله خود را یافته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در سطح آمار توصیفی از شاخص های فراوانی،میانه و درصد استفاده شده است .

برای آزمون فرضیات تحقیق از روش آماری کو واریانس استفاده شده است.لازم به ذکر است جهت تسهیل و دقت در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد که ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی آموزش و پرورش منطقه دشمن زیاری تأ ثیر دارد .

مقدمه

انسان عصر حاضر بخش عمده ای از زندگی خویش را به عنوان یادگیرنده در مراکزآموزشی و تحصیلی سپری می کند و این موجب صرف مبالغ عظیمی در زمینه های آموزش و پرورش می شود.بدیهی است که شناسایی عوامل مؤثردریادگیری و راه های بهبود آن همواره از دغدغه های متخصصین تعلیم و تربیت بوده است.علاوه بر این متخصصین در جستجوی راه هایی هستندکه به کمک آن نه تنها دانش آموزان مطالب ارائه شده رادرآموزشگاه بفهمند،بلکه در امور تحصیلی خودانگیخته، فعال و علاقمند باشند و پیشرفت تحصیلی قابل توجهی کسب نمایند(قاسمی،1380).

برای برآورده ساختن نیاز های آموزشی یک جامعه پویا ودرحال تحول،بایددر برنامه ریزی ها به طور مداوم تلاش هایی برای تحقق و تدوین یک سیستم آموزشی مؤثر در نظام آموزش و پرورش منظور شود.برای گسترش تاثیر تکلیف شب[1] و تدوین مطالب ومواد سودمند برای آموزش باید در زمینه هایی که بحران به حساب می آیند،به تحقیق و مطالعه پرداخته شود(سیف،1386).

امروزه درآموزش و پرورش کشورما و بسیاری ازکشورهای دیگر موضوع تکلیف شب یکی از موضوعات بحث برانگیز تعلیم و تربیت به شمار می آید.

تکلیف تمرینی ابزاری است که فرصت ها و فعالیت های خارج از مدرسه را برای رسیدن به اهداف برنامه درسی به طور مؤثر و آگاهانه به خدمت می گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز- قسمت 2

انجام تکالیف به روش حل تمرین،موجب تثبیت و تعمیق آنها می شود،حس استقلال تقویت شده و موجب علاقمندی به علم مطالعه در فراگیر می شود.فراگیرهنگام انجام تمرین به این باور می رسد که یادگیری درخارج از کلاس و مدرسه نیزامکان پذیرخواهد بود. همچنین دانش آموزان ضعیف بااستفاده از این فرصت می توانند خودرابا سایرین هم سطح کنند(قورچیان ،1371).

مسئله تکلیف شب همواره برای دانش آموزان،معلمان و اولیای مدرسه مطرح بوده و به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه نقش خاصی ایفامی کند و می تواند به عنوان وسیله ای جهت ارتباط بین والدین،دانش آموزان و معلم به کار گرفته شود.

خانواده،مدرسه و جامعه سه رکن اصلی و مهم در آموزش و یادگیری افراد به ویژه دانش آموزان را شامل می شوند. امروزه به مقوله خانواده و جامعه در یادگیری توجه می شود. در این راستا تکالیف دانش آموزان ضمن دارا بودن سایر نقش ها،نقش ارتباطی بین مدرسه،جامعه و خانواده را نیز ایفا و مطالب آموخته شده درمدرسه را به کار بست های عملی در بیرون از مدرسه تبدیل می کند(قزوینی،1370).

در چند دهه اخیر در دنیا هیچ موضوعی به اندازه تکلیف شب مورد توجه محققان قرار نگرفته و هدف نهایی آن ها بهبودوضعیت ارائه تکلیف در فرایند تعلیم و تربیت است. چرا کودکان هم چنان از انجام دادن تکالیف گریزان اند؟چه راهبرد هایی برای بهبود و شرایط انجام دادن تکالیف درسی مؤثر واقع می شود ؟ چه ویژگی هایی بایددردانش آموزان باشد تا آن ها بدون هیچ مشکلی تکلیف را انجام بدهند و تمرین کنند(بازرگان،1379).

تحقیق حاضر سعی دارد برپایه مبنای نظری و عملی،ارائه تکلیف به روش حل تمرین که یکی از روش های رایج در آموزش و پرورش کشورمان است ،رابیازماید،وتاثیرآن رابر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسنجد ، و در حد امکان نقش ارائه تکلیف به روش حل تمرین را در بهبود امر آموزش روشن تر سازد .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دانلود پایان نامه