دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی بین الملل

عنوان:

تأثیر گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط

تابستان 92

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

چکیده

جهان در سالهای اخیر شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن بوجود آمده است بطوری که در اثر این تحولات، قرن جاری بنام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در این عصر سرعت تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه وجوه اجتماعی زندگی بشر از جمله اقتصاد به سرعت در حال رشد است. در اقتصاد جدید که مبتنی بر شبکه های رایانه یی است محیط کسب و کار در حال تبدیل  به یک محیط دیجیتالی است. امروزه تجارت الکترونیکی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد دیجیتال از اهمیتی ویژه برخوردار است، به گونه ای که کلیه تعاملات تجاری بین بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان در سطح ملی و بین المللی را دستخوش تغییرات فراوان کرده است. بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اجزا حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. این گونه بنگاه ها به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می کنند. علاوه بر این 46 درصد تولید ناخالص ملی و 55 درصد محصولا نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد می شود. در ایران بنگاه های کوچک و متوسط بیش از 80 درصد از جامعه تجاری را تشکیل می دهند.

دنیای امروز را نمی توان بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات تصور کرد. تعداد وب سایتهای ثبت شده در سال 2011 در حدود 200 میلیون تخمین زده شده و تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان حدود دو میلیارد نفر که هشتصد میلیون از آنها آسیایی هستند. همچنین تعداد کاربران ایرانی در پایان سه ماهه سوم سال 2011 تقریباً 37 میلیون نفر بوده، مقام اول در خاور میانه و مقام چهارم در آسیا، این آمارها نشان می دهد که ایران محل مناسبی برای تحقیق در زمینه اینترنت و کاربردهای آن بعنوان کانالی برای توزیع اطلاعات، بویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط می باشد.

 

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، بنگاه های کوچک و متوسط، بازاریابی بین الملل

 

به دلیل توان بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط در حال تحول محیطی و گذر از بحرانهای اقتصادی، همچنین نقش این گونه بنگاه ها در توسعه پایدار صنعتی، باید برنامه ریزی در زمینه های مختلف آنها مد نظر قرار گیرد. از جمله نیاز است تا برنامه های بازاریابی مناسبی با عنایت به ویژگیهای بنگاه های کوچک و متوسط و با هدف فائق آمدن بر چالشهای مختلف در بازارهای محلی و استفاده از مزایای رقابتی در اقتصاد جدید پیش بینی شود . بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حل مشکل بیکاری، فقر، بی- توازنی منطقه ای و دستیابی به توسعه صنعتی در کشورهای جهان سوم در گرو توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در این کشورهاست (اخوان صراف، 1387).

بعلت استاندارد نبودن فضاهای اینترنتی و مشاغل زیاد مدیران صنایع و به روز نشدن اطلاعات مدیران استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات امری مشکل و گاه غیرممکن به نظر می آید. و با توجه به تأثیر فناوری اطلاعات در خرید و فروش بین المللی وضعیت شرکتها و صنایع کوچک و متوسط ایرانی از لحاظ استفاده بهینه از این ابزار خیلی ضعیف بنظر می رسد و همچنان تأکید بر بکارگیری روش های سنتی مشاهده می شود که این امر باعث کاهش در فروش بین المللی شده است.

با توجه به اینکه جهان در سالهای اخیر شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن بوجود آمده است، بطوری که در اثر این تحولات، قرن جاری بنام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته و کلیه فعالیتهای مردم دنیا در قالب شبکه های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است . فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیتهای اجتماعی اثر گذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. از آن جا که در دنیای امروز اینترنت از ضریب نفوذ بالا و در حال رشدی برخوردار است و برخلاف اکثر رسانه های دیگر به طور مستقیم با کاربران در حال تعامل می باشد و با توجه به امکان تبلیغات گسترده و هدفمند به طور منطقه ای یا بین المللی با هزینه ای بسیار مناسب نسبت به دیگر رسانه ها همچون تلویزیون، رادیو، روزنامه و یا حتی تبلیغات محیطی، تبلیغات و بازاریابی اینترنتی را به یکی از بهترین و موثر ترین شیوه های تبلیغات و بازاریابی تبدیل کرده است .

پیدایش اینترنت، این امکان را تقریبا برای همگان بوجود آورده است که هر کسی کالاها، محصولات یا خدمات خود را تنها با فشار چند کلیک از سوی خریداران بفروش برساند. بازاریابی اینترنتی، ذاتاً ادامه ای از بازاریابی سنتی در سالهای گذشته است. فروش از طریق اینترنت، برای کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ می تواند سودمند باشد (اکبری، 1390).

مسئله مهمی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود این است که گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به چه میزان بر بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط تأثیر دارد؟ اهمیت این مسئله بویژه با رقابت شدیدی که در عصر الکترونیکی بین بنگاه ها جهت فروش محصولات وجود دارد بیشتر جلوه    می کند. با توجه باینکه استان آذربایجان شرقی با دارا بودن حدود 2076 بنگاه صنعتی کوچک و متوسط بعنوان یکی از قطبهای اقتصادی ایران بشمار می رود، لذا مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع کوچک و متوسط چه تأثیری بر بازاریابی بین الملل آنها می تواند داشته باشد.

 

 • مقدمه

بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اجزا حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بخوبی شناخته شده است . اینگونه بنگاه ها بطور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می کنند. علاوه بر این 46 درصد تولید ناخالص ملی و 55 درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد می شود. در ایران بنگاه های کوچک و متوسط بیش از 80 درصد از جامعه تجاری را تشکیل می دهند (ملکی نژاد، 1385).

با توجه به اینکه جهان در سالهای اخیر شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن بوجود آمده است، بطوری که در اثر این تحولات، قرن جاری بنام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته و کلیه فعالیتهای مردم دنیا در قالب شبکه های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است . فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیتهای اجتماعی اثر گذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. از آن جا که در دنیای امروز اینترنت از ضریب نفوذ بالا و در حال رشدی برخوردار است و برخلاف اکثر رسانه های دیگر به طور مستقیم با کاربران در حال تعامل می باشد و با توجه به امکان تبلیغات گسترده و هدفمند به طور منطقه ای یا بین المللی با هزینه ای بسیار مناسب نسبت به دیگر رسانه ها همچون تلویزیون، رادیو، روزنامه و یا حتی تبلیغات محیطی، تبلیغات و بازاریابی اینترنتی را به یکی از بهترین و موثر ترین شیوه های تبلیغات و بازاریابی تبدیل کرده است.

 • موضوع پژوهش

مسئله مهمی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود این است که گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به چه میزان بر بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط تأثیر دارد؟ اهمیت این مسئله بویژه با رقابت شدیدی که در عصر الکترونیکی بین بنگاه ها جهت فروش محصولات وجود دارد بیشتر جلوه     می کند.

 

 • بیان مسئله

به دلیل توان بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط در حال تحول محیطی و گذر از بحرانهای اقتصادی، همچنین نقش این گونه بنگاه ها در توسعه پایدار صنعتی، باید برنامه ریزی در زمینه های مختلف آنها مد نظر قرار گیرد. از جمله نیاز است تا برنامه های بازاریابی مناسبی با عنایت به ویژگیهای بنگاه های کوچک و متوسط و با هدف فائق آمدن بر چالشهای مختلف در بازارهای محلی و استفاده از مزایای رقابتی در اقتصاد جدید پیش بینی شود . بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حل مشکل بیکاری، فقر، بی توازنی منطقه ای و دستیابی به توسعه صنعتی در کشورهای جهان سوم در گرو توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در این کشورهاست (اخوان صراف، 1387).

بعلت استاندارد نبودن فضاهای اینترنتی و مشاغل زیاد مدیران صنایع و به روز نشدن اطلاعات مدیران استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات امری مشکل و گاه غیرممکن به نظر می آید. و با توجه به تأثیر فناوری اطلاعات در خرید و فروش بین المللی وضعیت شرکتها و صنایع کوچک و متوسط ایرانی از لحاظ استفاده بهینه از این ابزار خیلی ضعیف بنظر می رسد و همچنان تأکید بر بکارگیری روش های سنتی مشاهده می شود که این امر باعث کاهش در فروش بین المللی شده است.

پیدایش اینترنت، این امکان را تقریبا برای همگان بوجود آورده است که هر کسی کالاها، محصولات یا خدمات خود را تنها با فشار چند کلیک از سوی خریداران بفروش برساند. بازاریابی اینترنتی، ذاتاً ادامه ای از بازاریابی سنتی در سالهای گذشته است. فروش از طریق اینترنت، برای کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ می تواند سودمند باشد (اکبری، 1390).

بنگاه های کوچک و متوسط دارای ویژگیهای منحصر به فردی در اندازه و مراحل توسعه هستند. این ویژگیها علاوه بر اینکه روش مناسب بازاریابی مرسوم در بنگاه های بزرگ را جدا می کنند، محدودیتهایی را نیز به شرح ذیل ایجاد می کنند:

1- محدودیتهای منابع مالی، زمان، دانش بازاریابی

2-کمبود کارشناسان متخصص

3- تاثیر محدود در بازار

این محدودیتها آشکارا بر مشخصات بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط تاثیر می گذارند و در حقیقت  می توان گفت که تعیین کننده آن هستند . به همین دلیل بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط از مشخصات بازاریابی رایج عنوان شده در منابع نظری بازاریابی پیروی نمی کند و توسط محدودیتهای پیش گفته شده تعیین می شود . بازاریابی این بنگاه ها به طور کاملاً غیر رسمی، اتفاقی، آزاد، غیرساختاری، خود به خود، انفعالی و سازگار با هنجارهای صنعتی صورت می پذیرد (اخوان صراف، 1387).

امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی کند، منابع اقتصادی -تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگردارد که از طریق مبادلات بین الملل بدنبال کسب سود بیشتری می باشند بعلت گسترش بیش از اندازه اطلاعات و فضای مجازی در رشته های مختلف مشکلی که بوجود می آید این است که صاحبان مشاغل کوچک و متوسط نمی توانند بطور اثربخش از اطلاعات استفاده نمایند . استفاده روزافزون از وب، اینترنت، شبکه های داخلی، شبکه های خارجی، کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی تقریباً در تمام سازمانها، روش کسب و کار را تغییر داده است (کاباران زاد قدیم، 1390).

نقش وب در تسهیل رقابت پذیری، اثربخشی و سودآوری بنگاه های کوچک و متوسط انکار ناپذیر است. در عین حال صرفاً سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت های فنی، اتصالی و زیرساخت های فناوری نمی تواند تضمینی در پیشرفت تجارت الکترونیک محسوب شود، بلکه علاوه بر فاکتورهای سرمایه گذاری و بسترسازی تجارت الکترونیکی در ابعاد مختلف، استفاده مؤثرتر و مطلوب تر از منابع و امکانات مورد استفاده می تواند ضامن رشد و توسعه فعالیت های تجارت الکترونیکی محسوب شود.

 • اهمیت موضوع

قابلیت های چشمگیر بنگاه های کوچک در تولید ثروت، اشتغال زایی، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه ای را برای آنان در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشورمان ایجاد کرده است. ایران با داشتن قریب به ۵/۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر 100 نفر نیروی انسانی داشته باشند، قادر است با تقویت این ظرفیت و تلاش برای گسترش آنها، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی تر نماید. به رغم کاربر بودن این صنایع و ظرفیت های بالقوه ای همچون تعلق بنگاهداران به فعالیت اقتصادی مورد نظر، کم هزینه بودن، افزایش ثروت اجتماعی و…، سهم این بنگاه ها در فرایند تولیدی کشور کمرنگ است (روزنامه تفاهم).

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر و گسترش کاربردهای آن در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی موجب شکل گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت در حال ظهور هستند. روش های سنتی تجارت و کسب و کار در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل گیری هستند(ملکی نژاد، 1385).

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراوری شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است.

دنیای امروز را نمی توان بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات تصور کرد. تعداد وب سایتهای ثبت شده در سال 2011 در حدود 200 میلیون تخمین زده شده و تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان حدود دو میلیارد نفر که هشتصد میلیون از آنها آسیایی هستند. همچنین تعداد کاربران ایرانی در پایان سه ماهه سوم سال 2011 تقریباً 37 میلیون نفر بوده، مقام اول در خاور میانه و مقام چهارم در آسیا، این آمارها نشان      می دهد که ایران محل مناسبی برای تحقیق در زمینه اینترنت و کاربردهای آن بعنوان کانالی برای توزیع اطلاعات، بویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط می باشد (حنفی زاده و همکاران، 2011).

با توجه به گسترش روزافزون  فناوی اطلاعات و ارتباطات که تمامی جهان را فرا گرفته و در تمامی فعالیتهای بشری تأثیرگذار بوده، و بدلیل حوزه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران و بازاریابان با حجم فراوانی از اطلاعات مواجه هستند که بررسی تمامی آنها از عهده مدیران خارج است و بدلیل رشد فزاینده رقابت و نیاز به تصمیم گیری سریع باید فناوری و اطلاعاتی را که مورد نیاز بنگاه ها می باشد برای مدیران تهیه نمود.

با توجه به اهمیت مسئله صنایع کوچک و متوسط در این پایان نامه سعی بر آن است که به بررسی تأثیر گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط پرداخته شود .

 

 

 • اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط است.

 • سؤالات پژوهش

سؤال اصلی این پژوهش تأثیرگسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی است.

و سؤالات فرعی این پژوهش عبارتند از:

1-گسترش نرم افزارهای مرتبط و وجود موتورهای جستجوگر مرتبط چه تأثیری بر  بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی دارد ؟

2-گسترش بازاریابی چه تأثیری بر  بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی دارد ؟

3-گسترش ارتباطات چند رسانه ای(مولتی مدیا) چه تأثیری بر  بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی دارد ؟

4-گسترش شبکه های موبایل چه تأثیری بر بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان       شرقی دارد؟

5-گسترش ارتباطات محلی با سرعت بالا چه تأثیری بر  بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی دارد ؟

6-گسترش ترکیب(تلفیق) مخابرات با سیستم های چند رسانه ای چه تأثیری بر  بازاریابی بین الملل صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی دارد ؟

 • کاربرد نتایج پژوهش

مراکز پژوهشی از قبیل سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی      می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند .

 • قلمروی پژوهش

قلمروی موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش حاضر عبارت است از:

 

1-8-1- از نظر موضوعی

قلمروی موضوعی پژوهش، بررسی تأثیر گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی صنایع کوچک و متوسط: مطالعه صنایع کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی شهر تبریز می باشد

1-8-2– از نظر مکانی

قلمروی مکانی پژوهش، صنایع کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی می باشد.

1-8-3– از نظر زمانی

قلمروی زمانی پژوهش، سال 1392 شمسی می باشد.

 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-10-1- تعریف متغیر مستقل نرم افزارهای مرتبط و وجود موتورهای جستجوگر مرتبط

نرم افزارها محصولاتی هستند که توسط شرکتهای نرم افزاری، برنامه نویسان، و توسعه دهندگان نرم افزارهای آزاد جهت انجام هدفی خاص طراحی و ساخته می شوند.

موتورهای جستجو سایتهایی هستند که وظیفه آنها جمع آوری اطلاعات از سطح اینترنت و راهنمایی کاربران به سوی سایتهای مورد نظر است.

1-10-2- تعریف متغیر مستقل بازاریابی

بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می شود که به وسلیه آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر ، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند.

 

 

1-10-3- تعریف متغیر مستقل ارتباطات چند رسانه ای(مولتی مدیا)

عبارتست از انتقال اطلاعات از طریق چند رسانه در کنار یکدیگر، برای ارائه یک پیام به عبارتی تأثیرگذاری همزمان دو یا چند رسانه بر روی یک شخص، برای رسیدن به یک هدف خاص، مولتی مدیا نامیده می شود.

1-10-4- تعریف متغیر مستقل شبکه های موبایل

شبکه های تلفن همراه شبکه هایی هستند که در آنها برجهای رادیویی ، منطقه ای را بوسیله ی امواج رادیویی تحت پوشش قرار می دهند. تلفن های همراه با قرار گرفتن در این مناطق می توانند از خدمات شبکه ای ( بسته به نوع شبکه ) استفاده کنند.

1-10-5- تعریف متغیر مستقل ارتباطات محلی با سرعت بالا

گروهی از رایانه ها و دستگاه هایی می باشد که توسط کانال های ارتباطی به هم متصل شده اند که باعث تسهیل ارتباطات میان کاربران شده و اجازه می دهد کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند.

1-10-6- تعریف متغیر مستقل ترکیب(تلفیق) مخابرات با سیستم های چند رسانه ای

بسیاری از کاربردهای مولتی مدیا مانند خرید و فروش از راه دور، طبابت از راه دور نیازمند وجود شبکه- های اطلاع رسانی قوی است. همچنین بهره برداری مطلوب از قابلیت‌های مولتی مدیا، نیازمند خطوط ارتباطی گسترده و توسعه کمی و کیفی شبکه های اطلاع رسانی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل یکم: کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………..2

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….4
 • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………………5
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..7
 • سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….7
 • کاربرد نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….7
 • قلمروی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..7

1-8-1- از نظر موضوعی …………………………………………………………………………………………………………..8

1-8-2- از نظر مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….8

1-8-3- از نظر زمانی ………………………………………………………………………………………………………………..8

 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………..8

1-9-1- تعریف متغیر مستقل نرم افزارهای مرتبط و وجود موتورهای جستجوگر مرتبط………………………….8

1-9-2- تعریف متغیر مستقل بازاریابی…………………………………………………………………………………………..8

1-9-3- تعریف متغیر مستقل ارتباطات چندرسانه ای(مولتی مدیا)………………………………………………………9

1-10-4- تعریف متغیر مستقل شبکه های موبایل…………………………………………………………………………….9

1-9-5- تعریف متغیر مستقل ارتباطات محلی با سرعت بالا……………………………………………………………….9

1-9-6- تعریف متغیر مستقل ترکیب مخابرات با سیستم های چند رسانه ای ………………………………………..9

 • چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………….9
 • ساختار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………….11

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………………12

2-3- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………..13

2-4- زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………………………17

2-4-1- زیرساخت اطلاعات(II) ………………………………………………………………………………………………18

2-4-2- فن آوری اطلاعات(IT) ………………………………………………………………………………………………18

2-4-3- کاربردهای اطلاعات(IA) ……………………………………………………………………………………………18

2-5- عناصر کلیدی به منظور تدوین استراتژی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات …………………………20

2-6- عوامل توسعه فن آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………..21

2-6-1- قانونی ساختن ارتباطات اینترنتی ……………………………………………………………………………………21

2-6-2- تعریف درست از اینترنت ……………………………………………………………………………………………22

2-6-3- زیرساخت های غیر مستحکم ………………………………………………………………………………………23

2-6-4- متولیان متعدد ……………………………………………………………………………………………………………23

2-7- پیشینه ی تحقیقات انجام یافته ………………………………………………………………………………………….24

2-7-1- پیشینه ی تحقیقات انجام یافته داخلی …………………………………………………………………………….25

2-7-2- پیشینه ی تحقیقات انجام یافته خارجی …………………………………………………………………………..31

2-7-3- مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………………..32

2-8- شناخت سیستم مولتی مدیا، قابلیت ها و کاربردها ………………………………………………………………..34

2-8-1- متن ………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-8-2- صدا ………………………………………………………………………………………………………………………34

2-8-3- گرافیک …………………………………………………………………………………………………………………35

2-8-4- انیمیشن ………………………………………………………………………………………………………………….35

2-8-5- تصاویر …………………………………………………………………………………………………………………..35

2-8-6- کاربردهای مولتی مدیا ………………………………………………………………………………………………36

2-9- فیبر نوری ……………………………………………………………………………………………………………………38

2-10- تلفن همراه ………………………………………………………………………………………………………………..39

2-10-1- مزایای پیام کوتاه ……………………………………………………………………………………………………40

2-11- پست الکترونیک(ایمیل) ……………………………………………………………………………………………..41

2-11-1- مزایای پست الکترونیک ………………………………………………………………………………………….41

2-12- بنگاه های کوچک و متوسط ………………………………………………………………………………………..43

2-12-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….43

2-12-2- تعریف بنگاه های کوچک و متوسط ………………………………………………………………………….43

2-12-3- بنگاه های کوچک و متوسط در ایران ………………………………………………………………………..44

2-12-4- ماموریت سازمان ……………………………………………………………………………………………………46

2-12-5- اهداف استراتژیک …………………………………………………………………………………………………46

2-13- پیشینه تحقیقات انجام یافته …………………………………………………………………………………………..48

2-14- مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط …………………………………………………………………………..49

2-15- مراکز خدمات فناوری کسب و کار ………………………………………………………………………………50

2-16- ویژگیهای بنگاه های کوچک و متوسط ………………………………………………………………………….53

2-17- بکارگیری فناوری اطلاعات در بنگاه های کوچک و متوسط ……………………………………………..54

2-17-1- موانع بکارگیری مؤثر فناوری اطلاعات در بنگاه های کوچک و متوسط …………………………..55

2-18- عوامل اولیه مؤثر بر پذیرش فن آوری اطلاعات در بنگاه های کوچک و متوسط ……………………56

2-18-1- زیرساخت فنی- مخابراتی ……………………………………………………………………………………….56

2-18-2- نیروی انسانی و فرهنگ …………………………………………………………………………………………..56

2-18-3- مدیریت و سیاست های سازمانی ……………………………………………………………………………….47

2-18-4- ارتباطات الکترونبکی با ذی نفعان ………………………………………………………………………………56

2-18-5- امنیت فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………57

2-18-6- محیط حقوقی فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………57

2-19- ویژگی های بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط …………………………………………………………..57

2-19-1- منابع محدود ………………………………………………………………………………………………………….58

2-19-2- کارشناسان متخصص ………………………………………………………………………………………………58

2-19-3- اثر محدود …………………………………………………………………………………………………………….58

2-20- اقدامات لازم برای توسعه و رونق بنگاه های کوچک و متوسط ……………………………………………60

2-21- نقش بنگاه های کوچک و متوسط در تجارت بین الملل …………………………………………………….61

2-22- مشکلات فرا روی بنگاه های کوچک و متوسط در انجام تجارت خارجی……………………………..61

2-23- اینترنت و بازاریابی بین الملل ………………………………………………………………………………………..62

2-24- اهمیت بازاریابی در صنایع کوچک و متوسط ………………………………………………………………….63

2-25- بازاریابی بین المللی در صنایع کوچک و متوسط ……………………………………………………………..64

2-26- اهمیت بازاریابی بین الملل در بنگاه های کوچک و متوسط ………………………………………………..65

فصل سوم: روش شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………….67

1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..68

2-3- قلمروی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….68

1-2-3- قلمروی موضوعی پژوهش ………………………………………………………………………………………..68

2-2-3- قلمروی مکانی پژوهش …………………………………………………………………………………………….68

3-2-3- قلمروی زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………………….68

3-3- جامعه آماری و نحوه ی نمونه گیری ………………………………………………………………………………68

4-3- متغیر های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………69

5-3- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………69

6-3- روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….69

7-3- روایی و پایایی پرسش نامه …………………………………………………………………………………………..70

1-7-3- پایایی سوالات مربوط به نرم افزارهای مرتبط و وجود موتورهای جستجوگر ……………………….70

2-7-3- پایایی سوالات مربوط به ارتباطات چند رسانه ای …………………………………………………………..71

3-7-3- پایایی سوالات مربوط به شبکه های موبایل …………………………………………………………………..71

4-7-3- پایایی سوالات مربوط به ارتباطات محلی با سرعت بالا …………………………………………………..72

5-7-3- پایایی سوالات مربوط به ترکیب مخابرات با سیستم های چندرسانه ای ………………………………72

6-7-3- پایایی سوالات مربوط به بازاریابی بین الملل …………………………………………………………………73

8-3- روش تجزیه و تحلیل یافته ها …………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………..74

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..75

4-2- یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….76

4-2-1- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………76

4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………………………77

4-2-3- تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………..78

4-2-4 سن سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….79

4-2-5- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………80

4-2-6- توصیف متغیر گسترش نرم افزار ………………………………………………………………………………..81

4-2-7- توصیف متغیر گسترش بازاریابی ………………………………………………………………………………..82

4-2-8- توصیف متغیر گسترش ارتباطات چند رسانه ای ……………………………………………………………83

4-2-9- توصیف متغیر گسترش شبکه های موبایل ……………………………………………………………………84

4-2-10- توصیف متغیر گسترش ارتباطات محلی …………………………………………………………………….85

4-2-11- توصیف متغیر گسترش ترکیب مخابرات با سیستم های چند رسانه ای……………………………..86

4-2-12- توصیف متغیر بازاریابی بین الملل …………………………………………………………………………….87

4-3- یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………………..88

4-3-1- بررسی نرمال بودن متغبرهای پژوهش………………………………………………………………………….88

4-3-2- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….89

4-3-2-1-آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………89

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………..90

4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………….91

4-3-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………….92

4-3-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………………..93

4-3-2-6- آزمون فرضیه فرعی ششم ……………………………………………………………………………………..94

4-3-3- سایر یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………….95

4-3-3-1- آزمون دوربین – واتسون……………………………………………………………………………………….95

4-3-3-2- آزمون آنوا جهت بررسی رابطه خطی بین متغیرها……………………………………………………….95

4-3-3-3- آزمون رگرسیون خطی …………………………………………………………………………………………96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………..98

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………99

5-1 نتایج توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….99

5-2- نتایج آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………….100

5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………100

5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………101

5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………..101

5-2-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………….101

5-2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………….101

5-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………….102

5-2-7- سایر یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………102

5-3- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..102

5-3-1- پیشنهادات سیاستی ………………………………………………………………………………………………….102

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………………………103

5-4- محدودیت های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………..104

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….106

الف: فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………106

ب: انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….107

 

 

 

تعداد صفحه:  107

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=158540]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت