دانلود پایان نامه

مراحل دلبستگی

  • مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6هفتگی)

علائم فطری چنگ زدن، لبخند زدن، گریه کردن و خیره شدن به چشمان فرد بزرگسال – به  نوزاد کمک می کنند تا به انسان های دیگر که به آن ها آرامش می دهند، تماس نزدیک برقرار کنند گرچه کودکان در این سن، بو و صدای مادر خود را تشخیص می دهند، ولی هنوز به او دلبسته نیستند، زیرا اهمیتی نمی دهند که به بزرگسال غریبه ای سپرده شوند (برک، 2007؛ ترجمه ی سید محمدی، 1391).

 

  • مرحله ی تمرکز بر آشنایان (6 هفتگی تا 8-6 ماهگی)

نوباوگان در این مرحله به مراقت کننده ی آشنا به صورت متفاوت با یک غریبه آشنا می دهند (همان منبع) . بین سه تا شش ماهگی نوزادان به تدریج تنها به آشنایان لبخند می زنند وقتی غریبه ای را می بینند فقط به او خیره می شوند (بالبی، 1982، صص:287، 325؛ به نقل از کرین، ترجمه ی خوی نژاد و رجایی، 1391). در خلال این مرحله، نوزادان پاسخ دهی خود را به آشنایان محدود می کنند. آن ها معمولا دو یا سه نفر- و یک را به طور اخص- ترجیح  می دهند. مثلا کافی است این شخص نزدیک آن ها باشد تا لبخند بزنند یا غان و غون کنند (بالبی، 1982؛ به نقل از کرین، ترجمه ی خوی نژاد و رجایی، 1391).

 

 

 

  • مرحله ی دلبستگی واضح (8-6 ماهگی تا 18 ماهگی الی 2 سالگی)

کودکان در این مرحله «اضطراب جدایی» نشان می دهند. یعنی وقتی بزرگسالی که به او متکی هستند آن ها را ترک می کند، ناراحت می شوند (لورا برک، 2007، ترجمه ی سید محمدی، 1391) . کودکان در این مرحله «ترس از غریبه ها» را نشان می دهند. این واکنش از آمادگی برای گریه کردن با دیدن یک غریبه، شروع می شود و واکنش های شدید معمولا هنگامی اتفاق می افتند که کودک بیمار باشد یا در یک موقعیت ناآشنا قرار بگیرد (بالبی، 1987؛ به نقل از کرین؛ ترجمه ی خوی نژاد و رجایی، 1391).

  • تشکیل رابطه ی متقابل (18 ماهگی تا 2 سالگی و بعد از آن)
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم عزت نفس؛پایان نامه درمورد دلبستگی

در پایان سال دوم، رشد سریع بازنمایی ذهنی و زبانی به نوزادان امکان می دهد تا برخی عواملی که بر رفت و آمد والد تاثیر می گذارند آگاه شده و برکشت او را پیش بینی کنند. در نتیجه، اعتراض به جدایی کاهش می یابد. اکنون کودکان مذاکره با مراقبت کننده را آغاز کرده و برای تغییر دادن هدف های او از خواهش و ترغیب استفاده می کنند (لورا برک، 2007؛ ترجمه ی سید محمدی، 1391).

 

 

 

 

دانلود پایان نامه