دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی

علاوه بر دسته بندی فوق، در مورد عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی پژوهش‌های زیادی انجام شده است و در نتیجه عوامل زیادی شناسایی شده اند، که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف) منبع کنترل

یکی از عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی، منبع کنترل می‌باشد. چیس[1] (2001) طی پژوهشی نشان داد هنگامی‌که کودکان ترغیب می­شوند تا بر یادگیری خود کنترل بیشتری داشته باشند، سطح انگیزش و میزان یادگیری آنها افزایش می­یابد و برانگیختگی کمتری از خود نشان می­دهند. به علاوه، هورتاکسو[2] (2008) در پژوهشی که روی دانش آموزان ترکیه ای انجام داد به این نتیجه رسید که معدل کلامی‌با منبع کنترل درونی ارتباط نیرومند و مثبت دارد. یعنی دانش آموزانی که دارای منبع کنترل درونی بودند از معدل کلاسی بالاتری نیز برخوردار بودند.

ب) خودپنداره

یکی دیگر از عوامل مهم که نقش تعیین­کننده­ای در عملکرد تحصیلی دانش­آموزان ایفا می­کند، خودپنداره می­باشد. در همین رابطه احمد و بروینسمار[3] (2006) پژوهشی را انجام دادند که به این نتیجه دست یافتند که خودپنداره تحصیلی هم به طور مستقیم و هم با وساطت انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی رابطه مثبت و مستقیم دارد.

ج) ویژگی‌های شخصیتی

آرتور[4] (2009) روابط بین الگوی پنج الگوی پنج عاملی شخصیت و عملکرد تحصیلی را با شیوه فراتحلیل بررسی کرد. نتایج این فراتحلیل نشان داد که عملکرد تحصیلی به طور معنی­داری با سازگاری، وظیفه­شناسی و باز بودن تجربه همبستگی مثبت دارد. البته سطوح تحصیلی (ابتدایی، متوسطه و دانشگاه)، سن متوسط شرکت­کنندگان و تعاملات بین سطح تحصیلی و سن، همبستگی عوامل شخصیتی را با عملکرد تحصیلی تعدیل کردند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تنظیم هیجان/پایان نامه صفات شخصیت و ابعاد دلبستگی

د) سبک اسنادی 

تعدادی از محققان یک پژوهش طولی سه ساله بر روی دانش آموزان دبیرستانی انجام دادند. هدف پژوهش این بود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از متغیرهای توانایی شناختی، عزت نفس، امیدواری و سبک اسنادی پیش بینی کنند. نتایج نشان داد که امیدواری سبک اسنادی مثبت و توانایی، هم میزان نمره­ها و هم ورود به پایه­های بالاتر را پیش­بینی می­کنند. با این وجود، عزت نفس نسبت به متغیرهای دیگر، پیش بینی کننده ضعیف­تری برای پایه­های بالاتر بود (الیسون، سیاروچی و هیون[5]، 2008).

[1]. Chase

[2]. Hortacsu

[3]. Ahmed, & Bruinsma

[4]. Arthur

[5]. Leeson, Cierrochi, & Heaven

دانلود پایان نامه