پایان نامه روانشناسی

عوامل موثر بر کیفیت زندگی

عوامل موثر بر کیفیت زندگی : کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، ، نسبی، متأثر از زمان و مکان ارزش­های فردی و اجتماعی است. عوامل موثر بر آن بسته به دوره زمانی و مکانی و شرایط فرهنگی تغییر می­کند. شکی نیست بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

تحریف های شناختی؛پایان نامه درمورد طرح واره

تحریف های شناختی: خطاهای شناختی شیوه های فکرکردن براساس مفروضات اشتباه یا سوء تعبیرها است . پیش از آنکه یادبگیریم چگونه خطاهای شناختی را با فرایندی به نام “بازسازی شناختی”تصحیح کنیم ، شناخت انواع خطاهای رایج در فکرکردن می تواند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

بیولوژی طرح واره های ناسازگار اولیه

بیولوژی طرح واره های ناسازگار اولیه این دیدگاه، براساس پژوهشهای انجام شده درحوزۀ هیجان وبیولوژی مغز( لدو[1] ، 1996) مطرح شده است. همچنین برفرضیه هایی تاکید می کنیم که راجع به سازوکارهای احتمالی شکل گیری و تغییر طرح واره مطرح بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه- قسمت 2

آورد.   11-خویشتن – داری و خود- انضباطی ناکافی[24] مشکلات مستمر در خویشتن – داری مناسب و تحمل نکردن ناکامی ها در راه دستیابی به اهداف شخصی یا ناتوانی در جلوگیری از بیان هیجان ها و تکانه ها . در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه

حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه حوزه ی اول : بریدگی[1]و طرد[2] بیمارانی که طرح واره هایشان در این حوزه قرار دارد ، نمی توانند دلبستگی های ایمن و رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند. چنین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری

تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری بهداشت روانی عبارتند از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند و حالت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش موثر دارند. در سال 1964 میلادی جرالد کپلن[1] بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

مفهوم اتیسم؛پایان نامه درمورد اتیسم

اتیسم اتیسم طیفی از اختلالات است. در اصطلاح کلی، به این معنی است که فرد می­تواند دارای یک اتیسم خفیف یا خیلی شدید باشد. در بالاترین انتهای طیف سندرم آسپرگر وجود دارد، که بعضی از اوقات سندرم پروفسور کوچک نامیده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

مفهوم عزت نفس؛پایان نامه درمورد دلبستگی

– عزت نفس داشتن عزت نفس سالم یک نیاز اساسی انسان است. تقویت عزت نفس در زندگی، سرمایه گذاری بزرگی محسوب می‌شود؛ زیرا عزت نفس ضعیف، موجب می‌شود که انسان خود واقعی اش را با شرمندگی پنهان کند، عزت نفس بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

مفهوم خانواده؛پایان نامه درمورد دلبستگی

خانواده خانواده به عنوان یک گروه واحد اجتماعی در برگیرنده بیشترین، عمیق ترین و اساسی ترین مناسبات انسانی است. خانواده علاوه بر آنکه منبع اولیه ارضای نیازهای اساسی فرد می‏باشد، موقعیت های متعدد برای یادگیری و شکل گیری نگرش ها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

ابعاد فرزند پروری از دیدگاه شیفر

ابعاد فرزند پروری از دیدگاه شیفر (1965) شیفر (1965) در مطالعات اولیه خود در مورد تحلیل عوامل رفتارهای والدین به دو بعد رسید: بعد گرمی روابط در مقابل سردی و بعد کنترل در مقابل آزادی. بعد گرمی مربوط می شود بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل