دانلود پایان نامه

ید برای بسط فعالیت‌های تجاری، نقل و انتقالات مالی، بازاریابی و ابزاری برای جستجوی مصرف کنندگان مورد توجه واقع شد. هیچکس تصور نمی‌کرد که روزی جنبه اجتماعی آن به‌صورت کاربرد اصلی اینترنت درآید. قوه محرکه این امر، نیازی عمیق و برآمده از جامعه برای پیدا کردن یا ایجاد جمعی همدل و همنوا است که اهداف و آرمان‌ها و انگیزه‌ها و عواطف مشترک یا شبیه به هم داشته باشند. این چنین گروهی را در اصطلاح علوم اجتماعی “اجتماع” می‌خوانند. در فضای اینترنت گروه‌هایی این چنینی را “اجتماعات آنلاین” می‌نامند. اما طنز جالب این است که بر اساس فرض‌های اولیه درباره‌ی اثرات اجتماعی اینترنت، این ابزار باعث محدود کردن بیشتر افراد به روابط غیر شخصی و گریز آنها از ارتباط رودررو می‌شود. برذاساس این فرض اینترنت نابود کننده‌ی اجتماعات است اما، شواهد زیادی برای رد این فرض وجود دارد. مثلاً ثابت شده که این فرض درباره‌ی اکثریت وسیعی از کاربران اینترنتی در ایالات متحده نادرست است.( افتخار زاده ، 1380 : 358 )

امروزه نقش اینترنت در زندگی اجتماعی و در عرصه های علمی و فنی اجتناب ناپذیر است و در برنامه ریزی توسعه ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصای ، جایگاه ویژه ای به فن آوری اطلاعات داده است . اینترنت موجب کاهش فاصله طبقاتی شده است.و در فضای مجازی پایگاه اجتماعی جدیدی به کاربران اعطا می کند ، و حتی تفاوت های جنسیتی را نیز کاهش می دهد . افزایش توانایی اعمال قدرت ، همگن سازی ، سلیقه ها نزدیکی خواستها و انتقادات افراد افزایش مشارکت اجتماعی ، گذراندن اوقات فراغت و ورود به مفاهیم جدید زندگی  روزمره امکان برقراری ارتباط ، اطلاع از اخبارو رویدادهای جهان تبادل فرهنگی دستیابی به اطلاعات ، افزایش میزان آ گاهی  عمومی و غیره و…. مزایای عمده کارکردهای قابل توجه گسترش  استفاده از ارتباطات اینترنتی به کا  میرود ، آثار اجتماعی و روانی مانند اعتیاد به مواد مخدر ، اکس ، سیگار ، اعتیاد به اینترنت در بین کودکان و نوجوانان نیز با علائمی چون افزایش نوسانات اخلاقی ، سخن نگفتن بادیگران ، قطع روابط اجتماعی ، کم خوابی ، نگرانی و استرس در کنار ضعف بینایی همراه است کودکان و نوجوانان که به اینترنت وابستگی دارند در حقیقت به آن معتاد هستند ، برای ارضای خود ساعت های متوالی بدون وقفه روی خط باقی می مانند و هر زمانی که امکان دسترسی به اینترنت را نداشته باشند دچار فکر کردن و خیال پردازی می کنند . وقتی که یک نوجوان در محیط خانواده معتاد به استفاده از اینترنت باشد فرصت فرد هر روز بیشتر از گذشته از نظر عاطفی و روانی با سایر افاد خانواده فاصله بگیرد و به تنهایی خود و استفاده از تضعیف کرده یا آن را از دست بدهد . وقتی دو فرد مجازی در یک فضای مجازی کنار هم قرار می گیرند بدون اینکه از شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی ، خانوادگی ، فردی ، هم باخبر باشند.میتوانند شکاف های بین خود را به سادگی کاهش دهند در این زمینه به طور نسبی ، فقیر و غنی ، دختر و پسر ، جوان و میانسال می توانند دو دوست مجازی هم در اینترنت باشند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند . اگر گناهی نبود به طور حتم چنین دوستیها و روابطی ایجاد نمی شد.

معمولاً دختر ها بیشتر از پسرها تجربیات ناخوشایند از اینترنت دارند ، با بیشتر آنها در معرض قرار گرفتن تصاویر مستهجن و تحریک کننده احساسات جنسی را به عنوان یک مسئله آزار دهنده نام می برند . دختران بزرگتر اغلب بیشتر از دخترهای جوان تر و پسرها تهدید می شوند ، توضیح این موضوع می تواند این حقیقت باشد که دختران بیشتر پسرها و دخترها از طریق اینترنت برقرار می کنند ، توضیح دیگر اینکه دختران اغلب بیشتر از پسرها ترس را تجربه می کنند .( اینترنت2 )

تغییرات در جامعه باعث ایجاد نیازهای جدید در افراد میشود و آموزش در زمره این نیازها به شمار می رود و فناوریهای اطلاعات نقش حیاتی و مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند. در صورتیکه به سواد رایانه‌ای عموم افراد توجه نشود فن‌آوری اطلاعات به هیچ‌وجه توسعه نخواهد یافت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش کتابداری: بررسی تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس از سال 1985 تا پایان سال 2009 میلادی- قسمت 3

رایانه‌ها بعنوان ابزارهای مناسب، موجب آماده کردن دانشجویان  برای پذیرش تغییر و تحول فناوریهای آموزش و وسیله‌ای بالقوه برای خودآموزی و خودرهبری دانشجویان  موجب افزایش بازدهی آموزش و تقویت عملکرد دانشجویان  در دانشگاه  می‌گردند (کوبال، 1993: 59)

با توجه به تجارب آموزش فناوری در کشورهای پیشرفته و سابقه تحقیقها و بررسیهای انجام شده در دنیا از یکسو، و از سوی دیگر با توجه به لزوم بازنگری مفهوم نوین آموزش متناسب با نیازهای جدید اساتید و دانشجویان  انجام این تحقیق، به منظور تعیین سرفصلهای نوین آموزش استفاده از رایانه بعنوان یکی از متداولترین ابزارهای فناوری اطلاعات ضروری می‌باشد.( همان منبع ، 59 )

اهداف پژوهش :

هدف اصلی : بررسی و مقایسه فاکتورهای مؤثر بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور گیلان غرب

اهداف جزئی :

1- تعیین نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در فعالیت های دانشجویان

2- تعیین و مقایسه فاکتورهای مؤثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان دختر و پسر

«سوالهای تحقیق»

سوالهای پژوهش عبارتند از :

1- میزان آشنایی دانشجویان با رایانه و اینترنت چقدر است؟

2- گسترش فن‌آوری اطلاعات بویژه رایانه و اینترنت  چه تاثیری بر نیازهای مطالعاتی دانشجویان  دارد؟

3- میزان استفاده از ICT در دانشجویان دخترو پسر چقدر است ؟

4- آیا بین امکانات موجود ICT و میزان استفاده از ICT رابطه وجود دارد ؟

5- آیا بین سواد ICT ومیزان استفاده از ICT رابطه وجود دارد ؟

6- ایا بین انتظارات اساتید و استفاده از ICT توسط دانشجویان رابطه وجود دارد ؟

فرضیات تحقیق :

1- بین آشنایی دانشجویان با رایانه و اینترنت و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد .

2- بین نیازهای مطالعاتی دانشجویان و میزان استفاده از فناوری اطلاعات رابطه وجود دارد .

3- بین جنسیت دانشجویان و میزان استفاده از ICTرابطه وجود دارد .

4- بین امکانات موجود ICT و میزان استفاده از ICTرابطه وجود دارد .

5- بین سواد ICT و میزان استفاده از ICT رابطه وجود دارد .

6- بین انتظارات اساتید و استفاده از ICTرابطه وجود دارد .

 

 

تعریف عملیاتی متغیرها :

متغیر مستقل : امکانات ، انتظارات اساتید ، سواد ICT ، نیازهای مطالعاتی ، جنسیت

متغیروابسته : میزان استفاده از ICT

امکانات : وسایل و تجهیزاتی مرتبط با فناوری اطلاعات از قبیل کامپیوتر و غیره که در دسترس دانشجویان دختر و پسر قرار دارد و توسط پرسشنامه محقق ساخته بدست می آید .

انتظارات اساتید : منظور توقعاتی است که اساتید از دانشجویان برای استفاده از ICT دارند که توسط پرسشنامه محقق ساخته بدست می اید .

میزان استفاده ICT : منظور این است که دانشجویان چه مدت ، چگونه و به چه میزانی یعنی چند ساعت در روز از ICT استفاده می کنند که توسط پرسشنامه محقق ساخته بدست می آید.

نیازهای مطالعاتی : منظور از نیازهای مطالعاتی این است که دانشجویان در مطالعاتشان نیاز به استفاده از ICT  پیدا می کنند یا نه که توسط پرسشنامه محقق ساخته بدست می آید .

جنسیت : منظور دختر یا پسر بودن دانشجویان می باشد که توسط پرسشنامه محقق ساخته بدست می اید .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

تعداد صفحه :87

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دانلود پایان نامه