دانلود پایان نامه

زدهی کم و رکود در سازمان یا اداره می گردد .

 

اهداف پژوهش :

بیان هدف یا اهداف پژوهش یکی از قسمتهای مهم پژوهش است ، زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می کند که تحقیق چه چیزی را مورد نظر قرار داده است واصولا در جستجوی چه چیزی  است بدون نیاز هدف ، امکان ارزشیابی از کار محقق وجود ندارد و نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون هدف امکان پذیر نیست . ( دلاور ، 1380، ص 64) .

هدف کلی : بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت مشارکتی آنان در مدارس

2 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت مشارکتی آنان در مدارس

3 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس

4 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس

5 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس

6 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس

7 – مقایسه سبک مدیریتی مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه

8 – مقایسه ویژگی های فردی مدیران مدارس دخترانه مقطه راهنمایی و متوسطه

9 – مقایسه بین ویژگی های علمی مدیران در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه

 

سوالات پژوهش :

– آیا بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان رابطه معناداری وجود دارد .

2 – آیا بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

3 – آیا بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

4 – آیا بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

5 – آیا بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد

6 – آیا بین رشته تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد .

7 – آیا بین سن مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مشاوره تحصیلی و انگیزش تحصیلی/الگوهای انگیزشی

8 – آیا بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریتی تفویضی رابطه معناداری وجود دارد

9 – آیا مدیران مقطع راهنمایی بیشتر از مدیران متوسطه از سبک مدیریت مشارکتی استفاده می کنند

10 – آیا بین ویژگی های فردی مدیران ( وضعیت تاهل ، وضعیت اقتصادی ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .

11 – آیا بین ویژگی های علمی مدیران ( مدرک ، سابقه کاری ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .

 

 

فرضیات پژوهش :

1 – بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان رابطه معناداری وجود دارد .

2 – بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

3 – بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

4 – بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

5 – بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد

6 – بین رشته تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد .

7 – بین سن مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد

8 – بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریتی تفویضی رابطه معناداری وجود دارد

9 – مدیران مقطع راهنمایی بیشتر از مدیران متوسطه از سبک مدیریت مشارکتی استفاده می کنند .

10 – بین ویژگی های فردی مدیران ( وضعیت تاهل ، وضعیت اقتصادی ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .

11 – بین ویژگی های علمی مدیران ( مدرک ، سابقه کاری ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

تعداد صفحه :91
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دانلود پایان نامه