متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   روش های بازتوانی نیروگاههای حرارتی با بهره گرفتن از توربین گازدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.


 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی


سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی


عنوان:
روش های بازتوانی نیروگاههای حرارتی با بهره گرفتن از توربین گاز


برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
در گزارش حاضر به روش های بازتوانی نیروگاههای حرارتی با بهره گرفتن از توربین گاز پرداخته شده است.
در ابتدا ضمن معرفی روش های معمول به مسائل پیش روی نیروگاههای حرارتی اشاره شده تا در ادامه به
محدودیتهای فنی و اقتصادی در راه استفاده از بازتوانی برای حل این مشکلات پرداخته شود. سپس
تجربیاتی که در امر بازتوانی برخی نیروگاههای حرارتی به دست آمده در قالب اشارهای به تاریخچه بازتوانی
بررسی شده است. سپس به بررسی اجزای اصلی بازتوانی یعنی توربینها، بویلرهای بازیاب حرارت و
دستگاه های تبادل حرارت اشاره و ضمن معرفی هر یک از آنها روش های افزایش ظرفیت و بازده و همچنین
به مشخصات فنی آنها پرداخته شده است. در ادامه، محاسبات فنی لازم جهت انجام بازتوانی مورد بررسی
قرار گرفته و تا حدودی به ملاحظات اقتصادی اشاره شده است. در پایان مشخص شده است که انجام
بازتوانی برای بهبود شاخصهای عملکرد نیروگاه حرارتی مفید بوده و در عین حال روش بازتوانی قابل
استفاده با توجه به بررسی موردی واحدهای تولید برق، قابل معرفی خواهد بود.
مقدمه:
در سالیان اخیر با افزایش نرخ کالاها و خدمات و به خصوص مواردی همچون بالا رفـتن قیمـت جهـانی
سوختهای فسیلی از طرفی و از سوی دیگـر نیـاز روزافـزون جوامـع بشـری بـه بـرق مطمـئن و اقتصـادی،
نیروگاههای تولید برق روز به روز بیشتر به چالشی تجارت انرژی کشیده میشوند تا جایی که واژههایی چون
تجارت برق و بورس برق دیگر به گوش دست اندکاران این صنعت ناآشنا نیست.
از سوی دیگر بالا رفتن شاخصهای زیست محیطی جوامع هر روز عرصه را بـر تولیـد کننـدگانی کـه از
فناوری قدیمیتر در تولید برق استفاده میکنند، تنگ تر میکند.
مجموعه این عوامل در کنار خواسته همیشگی تولیدکنندگان برق جهت پایینتر بودن قیمت تمام شـده
تولید برق خود راه را به سوی استفاده از فناوریهای جدید تولید هموار میکند.
یکی از روشهایی که جهت بهبود شاخصهای تولید نیروگاههای حرارتی در چند سال اخیر مورد توجـه
این صنعت قرار گرفته بازتوانی واحدهای حرارتی موجود با بهره گرفتن از توربینهای گازی است کـه از فنـاوری
روز بهرهمند میباشند.
در این گزارش ضمن معرفی روش های معمول بازتوانی، به نمونه های انجام شدهای اشـاره و ضـمن ارائـه
اطلاعاتی از تجهیزات اصلی مورد نیاز به محاسبات فنی و ملاحظات اقتصادی اشاره و در خصوص نحوه انجام
بازتوانی بحث و نتیجه گیری میشود.
 مروری بر روش های بازتوانی
1ـ 1ـ پیشگفتار
بازتوانی یک راه حل حائز اهمیت، برای دستیابی به یک سیستم تولید توان بهبود یافته میباشد که همه
یا بخشی از امکانات زیر را فراهم میکند:
y کاهش مصرف و در نتیجه کاهش هزینه سوخت مصرفی کل سیستم
y کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات
y کاهش آلایندگی
y کمترین هزینه مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید
y حداقل نمودن هزینه های سرمایه زگ اری
ارزیابی یک پروژه بازتوانی باید محدوده وسیعی شامل جنبههای تجاری، پیش بینـیهـای افـزایش بـار،
پارامترهای مالی، قواعد و قوانین زیست محیطی، تغییرات قیمت سوخت و دیگر عوامل را در برگیرد تا فوایـد
مهم این نوع پروژه ها قابل دستیابی باشند. این ارزیابی، به دلیل تغییر قوانین برای سرویسهای تولید قدرت
و تاثیر گذاشتن روی میزان رقابت آنها پیچیدهتر میگردد.
آنالیز بازتوانی معمولاً از مراحل زیر پیروی می کند:
y تعیین اهداف سیستم تولید توان، میزان و ارزش توان اضافی مورد نی از، کـاهش میـزان آلاینـدههـا،
قیمت و قابلیت دسترسی سوخت، محدودیتها و ملزومات انتقال، برنامه های پیش بینی شـده بـار
تولیدی و غیره.
y تعیین نیروگاههای موجود که میتوانند تحت بازتوانی قرار گیرند با شناسایی محدودیتهای اصـلی
مربوط به هر یک از آنها ( مثـل محـدودیت هـای آلاینـدگی)، وضـعیت تجهیـزات موجـود و دیگـر
اطلاعات با اهمیت.
y شناسایی تکنولوژیهای منتخب بازتوانی (مدار ترکیبی، جعبه هوای داغ، توربین گاز با بویلر کمکی،
توربین گاز با گرمای آب تغذیه) و انجام یک آنالیز اولیه برای انتخاب بهترین فناوری.
y گسترش طراحی، پارامترهای عملکردی و هزینه های سرمایه گـزاری بـرای دیگـر نیروگـاههـای کـه
قابلیت بازتوانی را دارند یا نیروگاههای جدید.
y انتخاب بهترین روش یا روشها بر مبنای ملاحظات اقتصادی و دیگر فاکتورها.
تعداد صفحه :116
قیمت: 14700 تومان

***

—-


پشتیبانی سایت :       


****         asa.goharii@gmail.com


]]>

Written by 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *