دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

*اظهارنامه (سوگندنامه)

اینجانب رمضان الطافی فرزند کلام الله دانشجوی رشته حقوق عمومی در مقطع کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی 875094 به خداوند متعال سوگند یاد مینمایم که این پروژه تحقیقی را در کمال صحت و نظارت- انواع کنترل و نظارت -مطالعه نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی  پرداخته می باشد و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی  بر روند اجرای قانون اساسی و  سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته می باشد و پس از آن  به اظهار نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به اظهار پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته می باشد و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آن چیز که که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نیست؟ اگر هست پس نهادی بایستی ضامن اجرا و بقاء این حقوق باشد حال این نهاد چه بایستی باشد؟چگونه بایستی اقدام نماید و چرا تاکنون برغم وجود این نهادهای دادرسی اساسی بشر به موفقیت در حفظ حقوق اساسی و توسعه دامنه آن نتوانسته رهنمون گردد  و….؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایانامه در مورد : بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

پس بطور اختصار علت های انگیزشی خود را در دو محور کلی دلیل ذاتی و ماهوی و دلیل شکلی اختصار مینمایم

*هدف از انتخاب موضوع:

من هدف از پروژه تحقیقاتی خود را بطور مشخص بشرح ذیل میتوانم اظهار نمایم:

اول:شناخت دو سیستم کنترلی متفاوت از هم که یکی غیرمذهبی یا بعبارت دیگر مدل اروپایی و دیگری مذهبی یا بعبارت دیگر شورایی (هرچند بعدها نگارنده استدلال خواهد نمود که این مدل شورایی مطلق نیست.)

دوم:شناخت کارکردهای این دو سیستم بهمراه نقاط ضعف و قوت آنها.

سوم: دسترسی به این مهم که نهاد سیاست به چه میزان بر نهاد کنترل و نظارت تاثیر گذار می باشد؟

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق