دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

را می گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می نمود و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاده برای آشنایی بیشتر با معنای آیۀ شریفه،  به مطالعه معنای “سُحت” می پردازیم: سحت مصادیق بسیاری دارد که از جملۀ آنها رشوه در حکم می باشد و سپس به آیۀ شریفه ” فیسحتکم بعذاب” ( سوره طاها ، آیه 61 )  اشاره می کند و می گوید: در این آیه “یسحتکم” به معنای “شما را هلاک می کند” می باشد.        ( حیان ، 1362 ، ج 1 ، ص 53 ).

کلمه سُحت با اشتقاقات آن چهار بار در قران به کار رفته می باشد. یک بار به صورت فعل مضارع و سه بار به صورت السُحت، که هر سه بار در سورۀ مبارکۀ مائده آیات 42، 62 و 63 آمده و در همۀ موارد بعد از أکل اظهار شده می باشد. از ان جایی که مال حرام با “أکل” همراه می باشد و در مورد مصرف یا تحت تصرّف قرار                  می گیرد، دانشمندان آن را به معنای حرام می دانند و با در نظر داشتن روایات فراوانی که از ائمۀ اطهار علیهم السلام در تفسیر این آیه شریفه به ما رسیده سحت را به معنای رشوه دانسته و یا حداقل آن را یکی از معانی و مصادیق مهم سحت ذکر می کند. ( صداری،1386، ص346 ).

مفسران قرآن نیز در تفسیر این آیۀ سحت را به معنای رشوه می دانند؛ مثلاً صاحب مجمع البیان ذیل این آیۀ شریفه می فرماید: کلمۀ سحت به دو صورت قرائت شده می باشد، السُحت  با ضم سین و حاء که قرائت مکّی، بصری و …؛ امّا این سحت به معنای استیصال و هلاکت می باشد. ( طبرسی، 1375، ج 1، ص 196 ).

سپس خداوند، یهودیان را با این اوصاف، توصیف می کند که سخنان دروغ را می شنوند و می پذیرند و مال سحت یا حرام را می خورند. دربارۀ علّت تَسمیه حرام به سحت ، سه قول را ذکر می کند:

قول زجاج: بدین سبب حرام را سحت نامیدند که عذاب و نابودی را به دنبال دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی - پایانامه کارشناسی ارشد

قول حیائی: به این علّت که هیچ برکتی در مال حرام نیست و موجب هلاکت و نابودی بشر می باشد.قول خلیل: بدین دلیل که حرام خواری، کار قبیح و زشتی می باشد که موجب ننگ و عار می باشد مثل بهای فروش سگ ، خمر و … پس مروّت را از بشر زایل می کند.

با در نظر داشتن این مطالبی که از تفسیر مجمع البیان ذکر گردید جای هیچ شکی باقی نمی ماند که حداقل یکی از مصادیق مهم  سحت ، رشوه می باشد که آن را از خصوصیات یهود می داند و با بهره گیری از روایاتی که در تفسیر این آیه آمده رشوه در حکم کفر به خداوند اظهار شده می باشد.نکتۀ دیگری که از عبارات تفسیر مجمع البیان به دست می آید این می باشد که هر جا کلمۀ رشوه را اظهار می کند قید “فی الحکم” را نیز بعد از آن ذکر می کند که بیانگر این می باشد که رشوه تنها در مورد قضاوت و داوری جریان دارد. ( طبرسی، 1375 ، ج 1 ،                    ص 282).

 مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق