دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

1-2- مفاهیم

1-2-1- معنای لغوی رشوه

از نظر لغوی، اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب می باشد. “رشا” از مصدر “یرشی” به معنای رشوه دادن و “ارتشا” مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه می باشد. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد “راشی” و در باب افتعال، “مرتشی” می باشد (المنجد ، 1377،ص68 ).

وجه تسمیه رشوه به کود این می باشد که کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده       می کند و در مقام مقایسه، راشی مانند کشاورز با دادن ” مال الرشا” نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او ر انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب، آن می باشد که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو می بندند و در اینجا نیز راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او        می بندد و او را در اختیار خود در می آورد (جابری عربلو ، 1363)

رشوه : آن چیز که از پول و مانند آن به کسی می دهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد؛ معادل فارسی آن پاره ؛ بلکفد؛ بُلکفت.

در فرهنگ معین نیز برای کلمۀ “پاره” حدود هفده معنا ذکر گردیده که از جملۀ آن رشوه، مزد و هدیه می باشد.   ( معین، 1388، ص1658).

در لغت نامه دهخدا نیز ذیل کلمۀ “رشوه” مطالبی ذکر گردیده که به بعضی از آنها اشاره می گردد:

آن چیز که بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند و در فارسی قدیم آن را پاره گویند (غیاث اللغات به نقل از منتخب اللغات و شرع نصاب) پاره، یعنی چیزی که برای کارسازی ناحق به کسی دهند و بالفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن مستعمل . ( دهخدا، 1364، ج26، ص463 ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

و اختصار رشوه لفظی می باشد عربی که از ریشۀ ” ر ش و ” گرفته شده و به سه صورت، با فَتح، ضم، کسرِ “راء” به کار رفته می باشد و این کلمه مفرد می باشد و جمع آن ” رُشا” یا “رِشا” با ضم یا کسر (راء ) به معنای پاره و

 مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق