دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

صاحب مسالک می گوید : « اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل » همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. ( ثانی، 1413ه.ق، ج13، ص419 ).

رشوه، گرفتنِ مال از سوی حاکم برای قضاوت می باشد.

همچنین معتقدند مطلقاً رشوه حرام می باشد چه به نفع رشوه دهنده و چه به ضرر او، چه به باطل که در هر صورت حرام می باشد. بر اساس این تعریف رشوه به غیر مورد حکم صدق نمی کند بلکه محدود به مورد قضاوت می گردد و نمی توان آن را به سایر موارد تعمیم داد. امّا در جای دیگر عامل مسلمین را بر قاضی افزوده می باشد که بیانگر تعمیم رشوه بر سایر موارد می باشد. ( ثانی ،1413ه.ق، ج13، ص419 ).

صاحب شرایع می نویسد:

” هرگاه کسی رشوه را به این جهت بپردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، رشوه، برگیرنده حرام می باشد و دهنده نیز معصیت کار می باشد. اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود گناهکار نیست.

2-2- ادّلۀ حرمت رشوه

حرمت رشوه مانند مواردی می باشد که هم در قرآن کریم و هم در احادیث و روایات و نیز در منابع فقهی گوناگون و نیز در مبانی عقلی از آن یاد شده می باشد شیخ اعظم انصاری رحمه اللّه در مکاسب  می فرماید : الرشوه حرامٌ و فی جامع المقاصد و المسالک  أن علی تحریمها اجماع المسلمین و یدلّ علیه الکتاب و السّنه . همان طور که از عبارت شیخ به دست می آید، از سه دلیل کتاب، سنّت و اجماع برای حرمت رشوه بهره گیری شده می باشد که البتّه نامی از دلیل عقل برده نشده و صاحب جواهر نیز به این سه دلیل اشاره فرموده می باشد.                        ( انصاری1411،ج1، ص118 ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی- دانلود پایانامه ارشد

شاید علت اینکه نامی از عقل برای اثبات حرمت رشوه برده نشده، روایات وارده از معصومین علیهم السلام می باشد؛ زیرا در قرآن کریم واژۀ رشوه و حتّی از مادّۀ “ر ش و” هیچ کلمه ای وجود ندارد؛ امّا بعضی از مفسران کلمۀ “سُحت” را در آیۀ 42 سورۀ مائده و “إدلاء” را در آیه 188 سوره بقره دالِ بر رشوه و حرمت آن دانسته اند.

 مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق