دانلود پایان نامه

7 نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان    

خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزش ها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حدود بسیار در گرو آن است. واکنش افراد در دوران کودکی نسبت به محیط خود بالطبع تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی گروهی است که در میان آن بزرگ شده است(احدی و جمهری،1386). بنابراین حفظ ارتباط مثبت بین والدین و کودک می تواند انگیزه وی را در مورد آن چه به موفقیت تحصیلی اش مربوط می شود افزایش دهد(شاملو، 1386).

وولفوک[1](2006)، هدف از تمام فعالیت های تحصیلی را یادگیری و کسب مهارت های آکادمیک می داند و معتقد است هنگامی که دانش آموزان یاد می گیرند و بر مهارت ها، مفاهیم و دانش هایی که به آن ها آموزش داده می شود تسلط پیدا می کنند، به موفقیت تحصیلی رسیده اند.از طرفی نقش و جایگاه مدرسه به‌عنوان مهمترین شاخص جهت آموزش و پرورش و موفقیت دانش‌آموزان انکار ناپذیر و حیاتی است. اما نمی‌توان جایگاه والدین و ضرورت مشارکت آن ها در آموزش و پرورش و موفقیت کودکان را نیز نادیده گرفت؛ نقشی حیاتی و تأثیر‌گذار که بی‌شک بدون مشارکت والدین بخشی از اهداف آموزشی و پرورشی ناکام مانده و کودکان نیمی از آموزش‌های لازم را دریافت نمی‌کنند(شاملو، 1386).

پژوهش‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموزان 70درصد از زمان مفید خود را خارج از منزل و عمدتاً در مدرسه و یا در مراکز آموزشی- تفریحی می‌گذرانند که این رقم خود به تنهایی گویای اهمیت برنامه‌ریزی درست برای آموزش و پرورش دانش‌آموزان است. یکی از نکاتی که بسیاری از پژوهشگران علوم تربیتی بر آن اتّفاق نظر دارند، آموزش بر مبنای برنامه‌ریزی صحیح و از سنّ پایین است. از طرفی بخش عمده‌ای از آموزش نیز در منزل به اجرا در می‌آید؛ به عبارتی والدین خواسته یا ناخواسته تکمیل کننده و یا مختل کننده آموزش‌های ارائه شده در مدرسه هستند، بنابراین والدین نیز به همان اندازه و یا شاید در مواردی بیشتر از اولیاء مدرسه در آموزش و پرورش فرزندان دخیل هستند و این یکی از دلایل و لزوم تسلّط والدین بر مسائل درسی و لزوم ارتباط مستمر آنها با مدرسه فرزندشان است(شاملو، 1386).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   شادکامی و مذهب.پایان نامه خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

[1] -Woolfolk, A.

دانلود پایان نامه