دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر نارضایتی جنسی در زندگی زناشویی

  1. عوامل روانی: این عوامل شامل افسردگی، اضطراب، ترس مرضی و… است. افراد افسرده احساس بی‌حسی پایدار، ناامیدی، درماندگی، بی ارزشی و گناه می کنند و عموماً تعلق خاطر خود را نسبت به زندگی، شغل و سایر فعالیت هایی که قبلاً برایشان لذت بخش بوده، از جمله فعالیت های جنسی از دست می دهند(محمدی،1376؛ به نقل از بهرامی ، 1385). درپژوهشی که در سال 1385 بر روی 150 زوج بارور و نابارور انجام شد، مشخص گردید که بین رضایت جنسی و افسردگی همبستگی معنادار منفی وجود دارد(حسین زاده ،1388 ).
  2. بیماری های جسمی: بهداشت جنسی عبارت است از یکپارچگی و هماهنگی میان ذهن، احساس و جسم که جنبه های اجتماعی و عقلانی انسان را در مسیر ارتقاء شخصیت او سوق داده و منجر به ایجاد ارتباط و عشق می شود. بنابراین هرگونه اختلال که منجر به ناهماهنگی و در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی گردد می تواند نارسایی عملکرد جنسی را به همراه داشته باشد(محمدی و غفاری،1387به نقل ازگنجی،1387). نتیجه پژوهشی با عنوان «اختلال در عملکرد جنسی و ارتباط آن با کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سرطان» نشان داد که بیشترین اختلال در زنان مبتلا به سرطان در بعد تمایلات جنسی و تحریک یا برانگیختگی جنسی بوده است ( گنجی، 1387).
  3. شاغل بودن زوجین: برخی یافته ها نشان می دهند که در روابط زوجین هر دو شاغل مشکلات زوجی مهمی وجود دارد و در مقایسه با میانگین طلاق، طلاق در زوجین هر دو شاغل بیشتر است.

4.ناباروری: در این زمینه پژوهش های داخلی نتایج متناقضی در بر داشته است. در پژوهشی که مقایسه 150 زوج بارور و نابارور تبریز را در برداشت اختلاف معناداری در شاخص رضایت جنسی بین زوجین بارور و نابارور مشاهده نشد(بهرامی ،1385). همچنین در پژوهشی مشابه در مشهد که مقایسه 100 زوج بارور و نابارور بود نیز نتیجه مشابهی به دست آمد(جنیدی و همکاران،1388به نقل ازکریمی پور،1389). اما در پژوهشی با عنوان «مقایسه سلامت روانی و مشکلات جنسی زنان بارور و نابارور تهران» که بر روی 45 زوج بارور و نابارور انجام شد، مشخص گردید که زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور از مشکلات جنسی بیشتری رنج می برند( صیادپور،1384).

5.مدت زمان ازدواج و فاصله سنی زوجین: تقریبا تمام پژوهش ها به همبستگی منفی بین مدت زمان ازدواج و رضایت از روابط جنسی اشاره کرده اند. به عنوان مثال بخشایش و مرتضوی (1388) در پژوهش روی 50 زوج به این نتیجه رسیدند که هرچه از مدت زمان ازدواج زوجین می گذرد میزان رضایت جنسی آنها کمتر می شود که شاید از بین رفتن تازگی طرفین یک عامل مهم باشد. همچنین نتایج پژوهشی تحت عنوان «ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین» نشان داد که رضایت جنسی به طور معناداری با فاصله سنی زوجین و مدت زمان ازدواج مرتبط است(شاکریان،1389). شاهواری و همکاران(1388) نیز در پژوهش خود که روی 1014 زن در گچساران انجام شد به نتایج مشابهی دست یافتند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود مقاله رایگان درباره مهارت اجتماعی - رشته روانشناسی - قسمت 4- قسمت 2

6.تحصیلات و درآمد پایین: در این مورد نیز نتایج تحقیقات داخلی متناقض است. پژوهش شاهواری و همکاران(1388)که بر روی 1014 زن انجام شد حاکی از ارتباط معنادار بین رضایت جنسی و وضعیت اقتصادی بود. اما رحمانی و همکاران(1389) ارتباط معناداری بین رضایت جنسی با وضعیت اقتصادی و تحصیلی را در نیافتند (شاهواری وهمکاران،1388).

7.زایمان سزارین: علی رغم آنکه بسیاری از زنان زایمان سزارین را به علت توانایی در برقراری روابط جنسی موفق و راضی پس از زایمان انتخاب می کنند اما پژوهش شریعتی و همکاران(1387)، نشان داد که رضایت روابط زناشویی در گروه زایمان واژینال به طور معناداری از سزارین بیشتر بود(شریعتی وهمکاران،1388).

8.الکسی تایمیا: الکسی تایمیا به عنوان مجموعه ای از نقایص شناختی و عاطفی در بیان، توصیف، شناسایی و تمایز احساسات تعریف شده است. در پژوهشی که بر روی 100 دانشجوی دختر متاهل به منظور بررسی رابطه الکسی تایمیا با رضایت جنسی انجام شد، همبستگی منفی بین رضایت جنسی و الکسی تایمیا دیده شد. (هامفریز،2009؛ به نقل از شریعتی و همکاران، 1389).

تحقیقات نشان می دهد که مسائل جنسی ازلحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشویی قرار دارند وسازگاری در روابط جنسی ازمهمترین علل خوشبختی زندگی زناشویی است. به طوری که اگراین روابط ارضا کننده وکامل نباشدمنجر به ناراحتی شدید، اختلافات وحتی ازهم پاشیدگی خانواده می شود. داشتن اطلاعات کافی درمورد امور جنسی توازن میان مقدار شهوت وتمایل جنسی بین زن و مرد و انجام اعمال جنسی بدون دغدغه و ترس از موضوعات اساسی ارضای تمایلات جنسی است و ازدواج های صحیح ومطمئن باعث سازگاری جنس بیشتر می شوند. نزدیکی تماس بدنی تنها و فقط به منظور تولید مثل نیست بلکه وسیله نظارت صمیمانه عشق، آرامش وارتباطی است که با احساس امنیت همراه با حس وابستگی به یکدیگر و ارضای خاطر و غلبه بر تنهایی و جدایی است (کریمی پور،1389).

دانلود پایان نامه