دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

تکه ای از متن پایان نامه :

  • چه شاخصها و چه تعداد شاخص برای متغیرهای مکنون مورد نیاز می باشد؟
  • چگونه می‌بایستی خطاهای اندازه‌گیری[1] را به طور جداگانه اداره نمود؟
  • چه مقدار نمونه برای تخمین مدل مورد نیاز می باشد؟
  • از چه نوع ماتریسی بهره گیری گردد؟

در ذیل سعی می‌گردد هر یک از مراحل به تفضیل توضیح داده گردد.

الف – مرحله بیان مدل

مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می‌خواهد تخمین زده گردد؛ شروع می‌گردد. در ساده‌ترین سطح مدل، یک عبارت آماری درباره روابط میان متغیرها می باشد. این مدلها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، اَشکال مختلفی به خود این مرحله شامل یکسری فرآیندهای تکراری می باشد که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی[2] ساخته می‌گردد و با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده مقایسه می‌گردد.

مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده[3] می‌گردد و این تکرارها تا جایی ادامه می‌یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.

یعنی : Data = Model + Residual

گامهای موجود در این مرحله به توضیح زیر می باشد :

1- جمع‌آوری داده‌ها

در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم می باشد. زیرا بسیاری از روشهای تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخصهای ارزیابی متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس می باشد.

بنتلر[4] پیشنهاد نموده که همواره نسبت 10 به 1 بین اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که می‌بایستی تخمین زده گردد وجود داشته باشد.بنابر این در پژوهش حاضر با در نظر داشتن پارامترهای آزاد از یک نمونه 220 تایی بهره گیری گردیده می باشد، تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ای گازطبیعی بر مبنای تئوری ساختاری

2- ساخت ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای اندازه‌گیری شده

بعد از بیان مدل و جمع‌آوری داده‌ها تخمین مدل با مجموعه‌ای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازه‌گیری شده شروع می‌گردد. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس کوواریانس – واریانس یا ماتریس همبستگی مرتب می‌گردد.

[1] Errors Measurement

[2] Implied

[3] Residual

[4] Bentler

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه