متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :  مطالعه ارتعاشات غیرخطی پوسته هاوپانل ها در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
گروه مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی


سمینارکارشناسی ارشد:
عنوان:
مطالعه ارتعاشات غیرخطی پوسته هاوپانل های
استوانه ای با عیوب هندسی


برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
 این سمینار به طور کلی بروی ارتعاشات آزاد و اجباری پوسته ها و پانلهای استوانهای دایروی، همراه با و بدون
، تمرکز یافته است. در این سمینار کاربردی، پوستهها و پانلها بهطور  اعمال اثر سیال،بصورت هندسی غیرخطی
خلاصه بحث میشوند، بعلاوه مطالعات برخورد با مسألههای دینامیکی ویژه که شامل تغییر شکلهای محدود است را
نیز در برمیگیرد، که از آن نمونه میتوان به کمانش دینامیکی پایداری (لرزش و ارتعاش) پوستهها اشاره کرد.
پوستهها و پانلها را در خلاً تحت ارتعاشات آزاد و اجباری، تحت تحریک هارمونیک شعاعی
و تحریک پارامتریک  بازنگری میشود.بعد از یک مقدمه کوتاه،چهار تئوری غیرخطی متفاوت پوستههای نازک
مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد. که در آن انرژی کرنشی الاستیک، پاسخ با دامنه بزرگ پوسته ها
کامل و غیرکامل در مجاورت پایینترین فرکانس طبیعی برای تمام این تئوریها محاسبه میشود.
اعتبار محاسبات بوسیله مقایسه با نتایج بهتری نیز بررسی شدهاست. در این مقاله فعالیتهایی
صورت گرفته بر روی پوستهها و قالبها در برخورد با سیالات سبک بحث میشود. در پوسته هایی در مجاورت
سیال جاری، تنها شارهای محوری در این مقاله بازنگری خواهد شد. و سرانجام مقاله های ناشی
از آزمایشات و تجربیات در بخش آخر مطالعه میشود .
مقدمه:
 فعالیتهای بسیاری از سالهای 1984 تا 2006 بر روی مطالعات ارتعاشات پوسته ها و پانلها انجام شده است.
یک مقاله که دقیقترین مطالعات انجام شده روی ارتعاشات غیرخطی پوستهها را بررسی میکند، بوسیله ایونسن
ارائه شده است .
یک مقاله بازبینی روی ارتعاشات با دامنه بزرگ پوستههای استوانهای با عنوان ارتعاشات 1 همچنین لیزا
پوستهها ارائه کرد مطالعه وسیعی نیز توسط امابیلی [3] و همکارانش در رابطه با ارتعاشات پوستههای پر از سیال و
خارج از سیال انجام شد و مقالاتی ارائه گردید. در این سمینار سعی شده است که برجسته فعالیتهای صورت گرفته
بر روی ارتعاشات غیرخطی آزاد و اجباری پوستهها وپانلهای استوانهای همراه با اثر سیال و یا بدون آن صورت گرفته
است ،که شاملموضوعات زیر میباشد،ارائه شود ::
 الف) ارتعاشات پوستهها و پانلها در واکو در زبان ایتالیایی به معنای خلاً که خودشامل یک مقدمه کوتاه در
خصوص بعضی از تئوری پایه هندسی غیرخطی ، ارتعاشات آزاد و اجباری تحت تحریک هارمونیک، تحریک پارامتریک،
که عموماً به سبب اعمال بار محوری فشار گذراست و پوستهها و فریمها تحت بارگی گذرا و شعاعی تصادفی قرار دارند.
 ب) این بخش بر روی پوستههای بدون نقص و عیب، و سپس بر روی پوستههای همراه با عیب هندسی
و سپس مراجع اضافی روی پوستههایی که با هندسه متفاوت از پوسته و فریمهای استوانهای رایروی ارائه میدهد.
 ج) مطالعه روی پوستهها و فریمهایی که در تخالی پاسیال ویسکوز و ساکن و یا در حال جریان قرار دارند.
 د) پوستهها و فریمهای در تماس سیالات سبک بحث شده و مسائل پایداری پوستهها مطالعه میشود.
فن کارمون و تسین  یک مطالعه بنیادی و اساسی روی پایداری پوستههای استوانهای رایروی تحت بار محوری،
براساس تئوری غیرخطی پوستههای کمعمق دونل انجام دادند. در کتاب آنها، گلیمور مشتری  تئوری غیرخطی
برای تغییر مکانهای متوسط (متعادل) و بزرگ پوستههای الاستیک ارائه کردند. تئوری غیرخطی پوسته های کمعمق
همچنین در کتاب وروریون نیز بحث میشود.
تعداد صفحه :50
قیمت: 14700 تومان

***

—-


پشتیبانی سایت :       


****         asa.goharii@gmail.com


]]>

Written by 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *