دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

تکه ای از متن پایان نامه :

مسافرت همچون نظریه پلاگ تحت عنوان درون گرایی و برون گرایی ، مدل چرخه حیات مناطق گردشگری.هر یک از این نظریه ها بر این اساس شکل گرفته اند که گردشگران نوآور و مخاطره جویی وجود دارند که محصولات و مناطق جدید را کشف می کنند و این ها همان رهبران عقیده هستند و تجاربشان را با دیگر افراد کمتر مخاطره جو در میان می گدارند. پس این افراد به ایجاد تبلیغات و گام هایی مثبت در پیشبرد و ترویج مقاصد و محصولات جدید گردشگری اقدام می کنند.

 

2- ارزش ادراک شده

ارزش ادراک شده ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی می باشد که از دریافتی ها و پرداختی ها دارد. این تعریف از ارزش ادراک شده مشتری به عنوان مقبول ترین تعریف در سطح جهانی به حساب می آید (Al-Sabbahy et al 2004;Gallarza and Saura 2006;Petrick 2004).تعاریف مختلف از ارزش ادراک شده مشتری معانی گوناگونی را در بر داشته باشد(Woodruff 1997).شناخت ارزش ادراک شده پیوند نزدیکی با شناخت رفتار مصرف کنندگان دارد.کراوتروپیرسی (2002) معتقدند ارزش ادراک شده شامل منافع و هزینه هایی می باشد که ناشی از خرید و مصرف محصولات می باشد.با در نظر داشتن ادبیات موجود در حوزه بازاریابی خدمات Cravens and Pearcy 2003;Heinonen, 2004; Iglesias &) Guillen,2004; ) به این نتیجه می رسیم که ارزش ادراک شده بیانگر توازنی بین ارزیابی مشتریان از منافع ( آن چیز که به دست می آورند) و هزینه ( آن چیز که از دست می دهند ) می باشد. یکی از مهمترین چالش هایی که مدیران بازاریابی با آن روبرو هستند این می باشد که به طور پیوسته ارزش خدمات ارائه شده در مقصد گردشگری و کاهش هزینه ها افزایش دهند. زیرا ارزش برتر یک مقصد یک مزیت رقابتی برای آن مقصد می باشد و موج سود آوری و رضایت بیشتر گردشگران می گردد.هرچه منافع دریافتی حاصل از خدمات از هزینه های صرف شده برای بدست آوردن آن بیشتر باشد ارزش خالص افزایش خالص افزایش می یابد. در مقابل اگر هزینه های خدمات از خاطر مصرف کننده شده و شک و تردیدها را کاهش می دهد(Walker 1995). پس تبلیغات دهان به دهان یکی از عوامل موثر در کاهش ریسک انتخاب مقصد شناخته شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

 

4- رضایت

تحت عنوان یک دانش قضاوتی در ارتباط با محصول  که در پی اقدام خرید یا تجربه ی مصرف می آید مفهوم سازی شده می باشد .(Combs &Ketchen, 1999).از دید خدمات ، رضایت را تحت عنوان ارزیابی عاطفی و شناختی مصرف کننده بر اساس تجربه فردی از خدمات و ارتباطات پیرامون آن تعریف کرده اند (Child & McGrath, 2001). همچنین موتینهو (2005) رضایت را عمدتا تابعی از ارتباطات میان انتظارات پیش از سفر و تجربه ی پس از سفر تعریف کرده می باشد .

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه