دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

تماس باشد، ماده 44 می‌گوید که:

(… این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات می باشد. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چندسال فاقد دادگاه و قاضی می باشد و در نتیجه کار او معطل مانده می باشد، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه می باشد و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل 90 بخواهد.

بند4)منابع قانونی کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی:

الف) اصل نودم (90) قانون اساسی:

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف می باشد به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط می باشد رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

ب) ماده 29- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

 مجلس دارای کمیسیون های خاص شامل کمیسیون تحقیق، تدوین آیین نامه داخلی مجلس، اصل نودم(90)، و کمیسیون های تخصصی با محدوده وظایف مشخص به توضیح مواد این آیین نامه خواهد بود. تعداد اعضاء کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس هر کدام پانزده نفر و تعداد اعضای کمیسیونهای اصل نودم (90 ) قانون اساسی و تخصصی و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین نامه و رأی(90) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

ذ(قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم:

ماده واحده: کمیسیون اصل 90 میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که بنحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری پایان نامه ارشد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده می باشد.

ر)قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

بند5) تشکیلات کمیسیون-صلاحیت و اختیارات کمیسیون اصل 90:

 ماده 1: تشکیلات کمیسیون اصل نود، که براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می گردد دارای دو واحد می باشد.

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق