دانلود پایان نامه

ً قابل تحمل است و مانند گلوله تنگ بر قلب ما است به عنوان مثال گریه کردن ، فریاد کشیدن ، قطع و ترک استماع ، ترک کردن محل گفتگو و یا تنفر آزار دهنده است . هیچگاه نباید تیری را به قلب کسی شکار کنیم . این گونه مجادله ها ، نزاع های کثیف هستند . وقتی که عصبانی هستیم باید از همسر خود خواهش کنیم که اگر حرف آزار دهنده ای را در مورد او به میان آوردیم وی ما را با علامتی مطلع سازد . بی توجهی به احساسات طرف مقابل ظالمانه و احمقانه است . همسر ما باید از صداقت ما اطمینان حاصل کند . این اطمینان ممکن است بالابردن دست هنگام ناراحتی و آزردگی وی باشد .

طرفی که مورد حمله قرارمی گیرد باید به سخنان طرف دیگر گوش دهد همدردی کند و از این سخنان چیزهایی  را یاد بگیرد . وقتی که تجارب کافی را در رابطه با این موضوع دریافت کردید می توانید آنگاه نوع و شیوه ابراز احساسات همسرتان در هنگام نگرانی و عصبانیت را تشخیص خواهید داد . ممکن است همسر شما با صدای بلند صحبت کند ، بدزبانی کند ، فریاد بکشد و اتهاماتش را مرتب تکرارکند . اگر توانستید که فورانات احساسی را به عنوان علامتی برای تشخیص ناراحتی و علاج آن و یا به عنوان نشانه ای برای حل مشکل در نظربگیرید آنگاه صحبت های همسرتان وشاید اتهامات و بدزبانی های وی برای شما قابل تحمل تر خواهد شد . از انتقادات ناراحت نشوید و خود را برای حل مشکل واختلاف مشتاق نشان دهید . هیچگاه وانمود نکنید که نسبت به موضوع مورد بحث بی تفاوت هستید .

هرزوجی یک شیوه مجادله دارند . این شیوه ها ممکن است از یک تعاملات و عکس العمل های کنترل شده و معقول (ممکن است زوجی احساسات شدید خود را درخلوت بروز دهند ) تا تخلیه شدید احساسی گسترده باشد . (در این حالت هم باید قوانین و گام ها را دنبال کرد ) دربرخی از موارد طرفی که عصبانی است نیازمند چند دقیقه شکایت کردن است و ممکن است برای بیان عصبانیت خویش از شما 5 دقیقه فرصت بخواهد . درچنین مواردی ، یک فرصت زمانی را تعیین کنید (کوتاه باشد) . در این مدت تنها فرد عصبانی می تواند صحبت کند ، پس از پایان این جلسه هیچکدام از طرفین حق صحبت کردن درباره آن موضوع را تا نیم ساعت ندارند .

گام ششم : تغییرات رفتاری خاصی را که شما به دنبال آن هستید را بیان کنید .

به دنبال تغییرات ممکنه و عملی باشید و با عصبانیت چیزی را از همسرتان تقاضا نکنید . تنها به فکر خودتان نباشید . تنفر خود را نسبت به مسائلی که همسرتان قادر به تغییر آن است نشان ندهید . مانند شکل بدنی ، هوش ، اساس شخصیتی و غیره . خواستار تغییر در احساسات و نگرش وی نباشید . مثلاً این قدر مخالف نباش . دقیق تر باش . این درخواست ها بسیار مهم هستند. به جای این درخواست ها ، رفتارهای خاصی را مدنظر قرار دهید . مثلاً بگویید من را با اسم صدا نزن یا وقتی که قرار ملاقاتی داریم دیر نکن .

گام هفتم : دلائل و عواقب تغییرات درخواستی خود را مشخص کنید .

بحث های خود را حول تغییرات درخواستی ادامه دهید . همچنین بیان کنید که اگر این تغییرات ایجاد شد احساس شما چگونه خواهد بود و یا چه کاری را انجام خواهید داد و نیز درصورتی که این تغییرات ایجاد نشود چه اتفاقی می افتد . به خاطر داشته باشید که فعالیت های تشویقی و ارائه پاداش بهتر از تنبیه عمل می کند .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تفاوتهای جنسیتی و آلکسیتیمیا.پایان نامه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی ورضایت زناشویی

گام هشتم : در مورد قراردادها و تعهدات خود بحث و گفتگو کنید .

مطمئن شوید که این توافقات به خوبی فهمیده شده است . تا به اینجا طرفی که عصبانی بوده است صحبت می کرده . از اینجا طرف مقابل شروع به صحبت می کند . هر دو باید به یک اندازه صحبت کنند . طرفی که عصبانی است هیچ برتری ومزیتی در این باره ندارد . شنونده نباید موضوع را کوچک بشمارد و یا عصبانیت و احساسات همسر خود را مورد انتقاد قرار دهد . مثلاً بگوید تو واقعاً برای چه این قدر ناراحتی ؟ این بسیارمسخره است یا موضوع را بزرگ کنی ، خدای من تو با خصومت به این موضوع نگاه می کنی ، این طور نیست ؟ اگر

همسر شما سرسخت و مقاوم بود بهترین پاسخ استفاده از جملاتی است که با من شروع می شود مثلاً وقتی که تو من را جدی نمی گیری من بسیار ناامید می شوم. هنگامی که تو به من مانند یک بچه نگاه می کنی احساس می کنم که به من توهین شده است . اگر عصبانیت شما بسیار شدید باشد مذاکرات خود را به جلسه دیگری موکول کنید . موضوع عصبانیت خود را مطرح کنید و چند هفته بعد دوباره بر سر آن بحث کنید . جلسه بعدی را زودتر بگذارید .شنونده نیز می تواند تغییرات پیشنهادی و شرایط خود را مطرح کند . هر دو طرف باید از تقاضا و امر اجتناب کنند . هیچ بایدی وجود ندارد . با برطرف شدن عصبانیت و تلاش جدی هر دو طرف توافق های عملی دست یافتنی خواهند شد .

همچنین یک مدت زمان توافقی را برای رسیدن به این توافقات خود تعیین کنید . قول نهایی باید نوشته شود و هر دو طرف آنرا امضاء کنند . برخی از درگیری ها هیچ راه حلی ندارند . گاهی اوقات زوج ها مجبور می شوند که در مورد این موضوعات نیز به توافق برسند .

گام نهم : به آینده فکر کنید . گذشته را فراموش کنید وقدردانی کنید.

هر فردی باید موقعیت خود را روشن کند . آیا من هنوز ناراحت هستم ؟ یا آیا از این توافقی که به عمل آمده است راضی و خشنود هستم ؟ و یا من از اینکه همسرم در حل این موضوع به من کمک می کند خوشحالم .

گام دهم : سعی کنید که علت عصبانیت خود را متوجه شوید .

در رابطه با عصبانیت توضیحاتی داده است . به این نکته توجه کنید که چگونه عصبانیت شما ایجاد شده و گسترش پیدا کرده است . آیا این عصبانیت شما پیامد خوبی داشته است ؟ آیا قبلاً هم اتفاق افتاده بود که یک عکس العمل شدیدی نسبت به رفتار همسرتان پیدا کرده باشید ؟ آیا یک دلیل غیر منطقی برای ایجاد عصبانیت خود دارید ؟ آیا جنبش های ناخودآگاه و یا ناکامی های مخفی در ایجاد عصبانیت شما نقش داشته اند ؟

هر نزاع و درگیری فرصتی برای شناختن بهتر وجود درونی خودمان است

قسمت پنجم مقاله درباره مهارت اجتماعی

دانلود متن

دانلود پایان نامه