دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

شایان ذکر می باشد که مطابق قاعده«ما من عام الا و قد خص»اصل کلی در حکم نوشته بودن داده‌پیام الکترونیکی نیز مطابق ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی با استثنائاتی مواجه می باشد. و موارد استثناء عبارتند از:«الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب) فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی. ج-اعلام، هشدار، هشدار، و یا عباراتی مشابهی که دستور خاصی برای بهره گیری کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند». بند 3 ماده 6 قانون نمونه آنسیترال 1996 استثنائات این اصل را به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده می باشد،«با این قید که قوانین ملی کشورها حق ندارند استثنائات نامحدود بر این قاعده وضع کنند زیرا که اگر این طور نباشد، امکان اعمال مقررات قانون نمونه فراهم نخواهد گردید»[1]

 

 5-اصل اصیل بودن داده‌پیام

سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد این می باشد که در صورتی که خواهان یا خوانده به یک سند الکترونیکی به عنوان دلیل استناد کند و این سند مورد انکار یا تردید طرف مقابل (خوانده یا خواهان) واقع گردد آیا طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم ارایه اصل ب- با در نظر داشتن اهداف تولید اطلاعات و سایر اوضاع و احوال ، استانداردهای قابلیت اعتماد تعیین می‌گردد. مقصود از استاندارد، سطحی از ایمنی می باشد که با در نظر داشتن موضوع داده‌پیام بایستی رعایت گردد. از موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که داده‌پیام، اصل و فرع ندارد و همه نسخه‌ها و کپی‌ها یکسان هستند و داده‌پیامی که مستند دعوی قرار گرفته اصل تلقی می‌گردد. از این رو، قانون تجارت الکترونیک ایران و قانون نمونه تجارت الکترونیک درصدد این هستند که موانعی را به بهانه اصل نبودن ممکن می باشد در جریان استناد به اسناد الکترونیکی در دعوا مطرح گردد بردارند.[2]
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود : بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

[1]– Guide to (MLEC) United Nations Convention on contracts for the international Sale of Goods, 1996.with additional article 5 bis as adopted in 1998, P37.

[2]– Ibid , P37

 

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق