دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اطلاعات نباید صرفا” به علت این که در قالب داده‌پیام می باشد، مورد انکار1 ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی 1996 که عبارت امضای الکترونیکی را بدون هیچ قیدی آورده می باشد، قابل استنباط می باشد، همچنین این قاعده از بند 2 ماده 5 دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز قابل استنباط می باشد.[1]

 

4-اصل برابری داده‌پیام با نوشته

قبل از توضیح این اصل بایستی داده‌پیام را تعریف نمود. بند الف ماده 2 ق ت. ا. در تعریف داده‌پیام می‌گوید:«داده‌پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم می باشد که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌گردد». همچنین در بند ج ماده 2 قانون نمونه آنسیترال 2001 در تعریف داده‌پیام آورده می باشد«داده‌پیام عبارت می باشد از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی می باشد که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می‌گردد».

در توضیح این اصل ماده 6 ق.ت.ا. می‌گوید:«هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده‌پیام درحکم نوشته می باشد…» همچنین ماده 6 قانون نمونه آنسیترال 1996 نیز با همین تعبیر اصل فوق را اظهار کرده با این قید که«اطلاعات محتوی داده‌پیام برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی باشد».

علت وضع این اصل این می باشد که قانونگذار قصد دارد با این مقرره همان بار اثباتی را برای داده‌پیام قائل گردد که سند مکتوب در قوانین فعلی دارا می‌باشند.[2]

در سال 1999، اتحادیه اروپا دستو‌رالعملی تحت عنوان دستورالعمل امضاهای ‌الکترونیکی به تصویب رساند. هدف از این دستورالعمل ایجاد هماهنگی بین قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه در خصوص اعتبار بخشیدن به امضای الکترونیکی می باشد. در این دستورالعمل به امضای الکترونیکی اعتباری مشابه امضای دستی داده شده می باشد. بر این اساس، کشورهای عضو نباید مشروط بر اینکه برای طرفین، امکان دسترسی به آن نامه در زمان بعد از ارسال وجود داشته باشد.[3]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

2-در پرونده‌ی«رادر علیه شرکت مایکروسافت»[4] دادگاه اظهار داشت: به قراردادهای الکترونیکی منعقد شده از طریق کلیک کردن، همان اعتباری داده می‌گردد که به قراردادهای نوشته (مکتوب) داده شده می باشد.[5]

[1]– Dumortier, Jos. (n.d). The europan Directive 1999/9/3/EC on Community Framework for Electronic Signatures.Kluwer Law , p33.

[2] – محسن اکبری، مطالعه موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران(تهران: نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1384)، ص 82.

[3]– Mason, Stephen. (2006) Electronic Signatuer In practice.Rtrived 2008/4/20 at: http: //www.Law.suffolk.edu/highlights/stuorgs/jht/publications/v6n2/moson.pdf. 2006. Last visited: 1390/10/22. 8/00Am.

[4]– Rudder V.Microsoft , corp is a significant case because in 1999 the Ontario superior court found that the foram selection clause. From: wikipedia.Ord/wiki/kudger. Last visited: 28/9/1390, 11/55 AM

[5]– Mason Stephen. (2007).Electronic Signatuers in Law.Londaon: tottel publishing.

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه