دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شرکت‌نامه و اسناد معاملات غیر‌منقول، که قانون وجود یک سند رسمی را برای اعتبار آن‌ها لازم می‌داند، یک دلیل الکترونیکی مطمئن می‌تواند این نیاز را برآورده کند.[1]

اگر چه شبهه مذکور با در نظر داشتن ابهام موجود در ماده 14 قانون بجاست اما به نظر می‌رسد نمی‌توان بنا به استدلال فوق، دلیل الکترونیکی مطمئن را در موارد مذکور، جایگزین سند رسمی دانست، زیرا ماده 48 قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتی که به ثبت نرسیده باشند در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش اعلام کرده می باشد، پس اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمی تنظیم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده 1286 قانون مدنی، سند رسمی را آن چیز که که این نظر را تقویت می‌کند آن می باشد که اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن قادر به تأمین تمام این کارکردها نیست.[2]

 

ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی

اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده‌پیام و اصل اصیل بودن داده‌پیام.[3]

 

 

1-اصل پذیرش امضای الکترونیکی[4]

ماده 12 قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن می باشد به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفا”به دلیل شکل و قالب آن رد نمود».این اصل در خصوص الزام پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم می باشد. به این معنی که قاضی بایستی امضای الکترونیکی را به عنوان دلیل پذیرفته آن را مورد مطالعه قرار دهد، هر چند ممکن می باشد پس از مطالعه پرونده، صاحب امضای الکترونیکی قادر به اثبات موضوع دعوا نباشد. اما به هر حال نباید امضاء را صرفا” به علت قالب الکترونیکی آن رد نمود. این قاعده در مواد 9و5 قانون نمونه آنسیترال (1996) اظهار شده می باشد. بر اساس ماده 9«در هر اقدام حقوقی هیچ یک از قواعد اثبات دعوا نباید به گونه‌ای اعمال گردد که منجر به عدم پذیرش داده‌پیام به عنوان دلیل گردد صرفا” به این دلیل که در قالب یک داده‌پیام می باشد…..» و همچنین در ماده 5 همان قانون آمده می باشد:«اثر حقوقی، اعتبار و قابلیت اجرای

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

[1] – مرتضی شهبازی نیا، محبوبه عبدالهی، احمد بیگی حبیب آبادی، پیشین، ص 8.

[2] – محبوبه عبدالهی، دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی(پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1387)، صص 120-118.

[3] رسول مظاهری و علیرضا ناظم، ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، پیشین ، ص 90.

[4]– Principle of Admissibility Law commission , Electronic Commerce ; formal Requirments in Commercial Transactions , Law Commission.Uk ,2001 ,P.3.

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق