دانلود پایان نامه

الگوی هوش هیجانی از نظر سالووی و مایر:

مفهوم هوش‌هیجانی که در آغاز توسط سالووی و مایر مطرح شد تفاوتهای فردی را در چگونگی استدلال درباره احساسات خویش روشن می‌سازد و هوش‌هیجانی بعنوان توانایی، عبارت است از ظرفیت درک، ابراز، فهم، کاربرد، و مدیریت(مهار) هیجانها در خود و دیگران. هوش‌هیجانی را شامل توانایی تشخیص درست هیجانها و عواطف دیگران و پاسخ متناسب به آنها و همچنین برانگیـختن،آگاهی و نظم بخشیدن وکنترل پاسخهای هیـجانی خویشتن می‌دانند.

بر خلاف گلمن، بار–آن، سالووی و همکارانش “هوش‌هیجانی”را صرفا مجموعه‌ای از تواناییهای غیرشناختی و مجموعه‌ای از رگه‌های شخصیتی نمی‌دانند بلکه به‌عقیده آنها توانایی افراد در مقابل سازگاری با رویدادهای زندگی به همکاری در هم تنیده ظرفیت‌های عقلانی  و هیجانی وابسته است(سالووی، مایر، کارسو 2000).

سالووی (2002، به نقل از رجایی،1389).  عنوان کرد هوش انسان متشکل از مجموعه محدودی از قابلیت‌های شناختی نیست بلکه جنبه‌ای هیجانی نیز می‌تواند در آن مطرح باشدهوش‌هیجانی را شامل توانایی برای تشخیص درست هیجانها و عواطف دیگران و پاسخ مناسب به آنها همچنین برانگیختن آگاهی و نظم بخشیدن و کنترل پاسخهای هیجانی خویشتن میداند نظریه هوش‌هیجانی مایر و سالووی جزء نظریه‌پردازی توانایی می‌باشد این نظریه پیشنهاد می‌کند هوش‌هیجانی می‌تواند به چهار شاخه تقسیم کرد: اولین شاخه، احساس و بیان هیجان است که بازشناسی و طرح نمودن اطلاعات کلامی و غیرکلامی از سیستم هیجانی می‌باشد(به معنای توانایی مواجهه سازگاری با هیجانات مخالف یامنفی با استفاده از شیوه های خود تنظیمی که شدت یا طول مدت حالات جنین هیجاناتی را بهبود بخشیده و نیز قابلیت ایجاد شرایط لذت بخش برای سایر افراد و پنهان کردن هیجانات منفی خود به منظور اجتناب از آسیب رساندن به احساسات شخصی دیگران را دربر می گیرد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی- قسمت 2

شاخه دوم، تسهیل تفکر، بوسیله هیجان می‌باشد و عبارت از بکارگیری هیجانها بعنوان قسمتی از جریان شناختی مانند خلاقیت و حل مسئله می‌باشد.

شاخه سوم، فهم، ادراک هیجانی می‌باشد که شامل پردازش شناختی هیجان است که عبارتست از: بصیرت و معلومات بدست آمده در مورد احساسات(به مفهوم توانایی تشخیص و فهم هیجانات خویشتن و سایر افراد بر اساس سرنخ های موقعیتی و بیانی که معنای هیجانی آنها با توافق فرهنگی همراه است..

شاخه چهارم، اداره یا تنظیم هیجانها، در موردتنظیم هیجانها در خود و افراد دیگر می باشد(مایر و همکاران،2000) معتقدند که توجه به هیجانها و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک احوال خود و دیگران، خویشتن‌داری و تسلط بر خواسته‌های لحظه‌ای، همدلی به دیگران و استفاده مثبت از هیجان‌ها در اندیشه شناخت، موضوع هوش‌هیجانی است که می تواند با آگاهی و هوش معنوی ارتباط داشته باشد.(که شامل: توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی در تفکر عمل و مسئله گشایی است..

دانلود پایان نامه